Welkom bij SPNA

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, kortweg SPNA, is de onderzoeksinstelling voor de akkerbouw op de Noordelijke klei.

SPNA beschikt over twee proefboerderijen. Proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl is vooral gericht op praktijkonderzoek op het gebied van (poot)aardappelen en suikerbieten. Op deze proefboerderij vindt zowel gangbare als biologische teelt plaats. Proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta ligt in het Oldambt. Het praktijkonderzoek op dit bedrijf is vooral gericht op granen, koolzaad en suikerbieten. Daarnaast is in Nieuw Beerta het laboratorium gevestigd. In dit laboratorium worden aanvullende onderzoeken verricht ter ondersteuning van het praktijkonderzoek. Daarnaast kunnen belanghebbenden gebruik maken van de diensten die het laboratorium biedt: diagnostiek en kwaliteitsbepalingen van o.a. granen en koolzaad.
SPNA is GEP en TNG gecertificeerd. Hierdoor zijn wij bevoegd om deugdelijkheidsonderzoek te verrichten naar de werkzaamheid en fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen en te werken met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Actualiteiten op film: SPNAtv

Agenda                                                                                              Certificaten            (SKAL, Global-GAP, GEP/TNG)

Geplande bijeenkomsten:    

Op dit moment geen geplande bijeenkomsten.

Algemene voorwaarden  

4429-algemene voorwaarden spna


 

Laatste nieuws via Twitter

Nieuws

Opbrengst wintertarwerassen 2022-2023

Op 16 augustus 2023 is de rassenproef wintertarwe op de SPNA locatie Ebelsheerd
Lees verder

Opbrengst winterkoolzaadrassen 2022-2023

Op 22 augustus 2023 is de SPNA rassenproef winterkoolzaad op de SPNA locatie
Lees verder

Nieuwsbrief augustus 2023 beschikbaar

De SPNA nieuwsbrief van augustus 2023 is beschikbaar!, lees hem via onderstaande download.


Lees verder

Contactgegevens

Locatie Ebelsheerd
Hoofdweg 26
9687 PL Nieuw Beerta

Locatie Kollumerwaard
Hooge Zuidwal 1
9853 TJ Munnekezijl

T: 0594-688615
E:
 info@spna.nl

Carina Rietema
onderzoeker Kollumerwaard
06 57 26 15 89
rietema@spna.nl

Kirsten Berghuis
onderzoeker
06 30 80 01 24
berghuis@spna.nl

Bram Lommerts

onderzoeksassistent Ebelsheerd
06 11880320
Lommerts@spna.nl

Rienk Nicolaij
onderzoeksassistent
0683125109
nicolaij@spna.nl

Arjan Hofstee
bedrijfsleider Ebelsheerd
06 11 88 03 35
hofstee@spna.nl

Philip Kramer
bedrijfsleider Kollumerwaard
06 11 88 03 42
kramer@spna.nl

Bonne Poelma
0651705855
poelma@spna.nl

Geert-Jan van der Burgt
projectmedewerker
06 25 51 27 11
burgt@spna.nl

Eline Vreugdenhil
office manager
06 22 35 02 05
vreugdenhil@spna.nl

Henk Westerhof
uitvoerend bestuurder
06 83 48 38 24
westerhof@spna.nl