Proefbedrijven


Proefboerderij Ebelsheerd

Proefboerderij Ebelsheerd is sinds 1970 eigendom van SPNA en is in het Oldambt gevestigd. In 1996 zijn de huidige bedrijfsgebouwen gerealiseerd. Het bedrijf heeft een omvang van 112 hectare zware tot zeer zware klei met een afslibbaarheid tot 80%. Hiervan is 28 hectare biologisch. Dit bedrijf heeft de beschikking over een werktuigenloods, een graanbewaring en een laboratorium. Het kantoorgedeelte heeft naast kantoren ook vergaderfaciliteiten. Het bedrijf heeft een goede centrale ligging ten opzichte van het werkgebied.

Onderzoek op het gebied van granen en koolzaad neemt een centrale plaats in op dit bedrijf. Daarnaast wordt veel onderzoek verricht op het gebied van niet kerende grondbewerking en duurzaam bodembeheer. De mechanisatie is aangepast aan de proeven die op de proefboerderij plaatsvinden.

Het gangbare bouwplan bestaat uit wintertarwe, wintergerst, koolzaad, uien, suikerbieten en luzerne. De biologisch geteelde gewassen zijn o.a. zomertarwe, pompoen en sperziebonen. Ten behoeve van proeven worden er ook ieder jaar enkele hectares aardappels verbouwd. Tevens vindt er op proefboerderij Ebelsheerd op grote schaal natuurbeheer plaats.

Proefboerderij Kollumerwaard

Proefboerderij Kollumerwaard is sinds 1990 in het Lauwersmeergebied gevestigd. Het bedrijf heeft een omvang van 132 hectare lichte klei/zavel grond met een afslibbaarheid varieert van 22 tot 45 %. Van deze grond is 50 hectare biologische teelt. Dit bedrijf heeft de beschikking over een werktuigenloods, een bewaarschuur en een schuurkas. Het kantoorgedeelte heeft naast kantoren ook vergaderfaciliteiten. Het bedrijf heeft een goede centrale ligging ten opzichte van het werkgebied, dat zich uitstrekt langs de noordelijke kust van Groningen en Friesland.

Onderzoek op het gebied van pootaardappelen neemt een centrale plaats in op dit bedrijf. Daarnaast wordt veel onderzoek verricht aan een groot scala akkerbouwgewassen. Ook voor het uitvoeren van groenteproeven is er de beschikking over de benodigde mechanisatie en kennis. De mechanisatie is aangepast aan de proeven die op de proefboerderij plaatsvinden.

Het gangbare bouwplan bestaat uit pootaardappelen, suikerbieten, tarwe en gerst. Het biologische bouwplan bestaat o.a. uit pootaardappelen, peen, gras, haver, tarwe en pompoenen.