Proefveld realisatie

SPNA Agroresearch is gespecialiseerd in het uitvoeren van praktijk- veldonderzoek in de meest voorkomende gewassen op de Noordelijke klei schil (aardappel, granen, koolzaad, peen, suikerbiet, ui, groenbemesters, en div. gewassen regulier in de biologische teelt). Wij werken in opdracht van opdrachtgevers, die ons vragen voor het realiseren van een proefveld op één van onze locaties of op een praktijk locatie bij een teler op de Noordelijke klei schil. In overleg met de opdrachtgever wordt afgstemd wat er van ons wordt verwacht en vervolgens stellen we een onderzoeksvoorstel op. Als er duidleijkheid is over de uitvoering van het onderzoek, gaan we aan de slag. Hierin kunnen we alleen één stap van het uit te voeren onderzoek (vb aardappels poten of tarwe spuiten) realiseren, of we kunnen u ook voorzien van een proefveld waarin wij van a tot z werken aan het onderzoek: opstellen van het proefveldschema, uitvoering van de toepassingen, waarnemingen en een rapportage inclusief statistisch vergelijk. 

We kunnen uw onderzoek exclusief voor u uitvoeren (bedrijfsproeven), maar we zetten ook zelf instapproeven uit waarin het mogelijk is om met één of meerdere objecten eenvoudig in te stappen. Daarmee wordt het mogelijk om op een 'laagdrempelige' manier kennis te maken met het praktijk-veldonderzoek en de mogelijkheden te verkennen.

Hoe gaat een onderzoeksvraag in zijn werk?

Een onderzoeksvraag komt vaak voort uit problemen of ideeën vanuit de praktijk. Bedrijven, instanties of groepen telers kunnen vervolgens hun vraag of idee voorleggen aan SPNA. Na gezamenlijk overleg over de inhoud van het project wordt door de onderzoeker een passend onderzoeksvoorstel geschreven. Dit voorstel bevat informatie over de opzet en uitvoering van het project, gegevensverwerking en verslaglegging, afspraken over communicatie, looptijd en beoogde kosten.

Geinteresseerd of meer info?

Heeft u interesse in het laten uitvoeren van een praktijk-veldonderzoek?, of wilt u meer informatie?, zoek dan contact via onderstaande contact-formulier, of zoek direct contact met één van onze medewerkers.

Welke soorten onderzoek voeren wij uit?

Hieronder vindt u voorbeelden van het type praktijkonderzoek dat door SPNA wordt uitgevoerd. Het praktijkonderzoek kunnen wij desgewenst uitvoeren onder GEP, of zelfs TNG-voorwaarden.

Rassenonderzoek
Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de eigenschappen van nieuwe rassen die op de markt gebracht worden. Deze nieuwe rassen worden vaak vergeleken met bestaande, standaard rassen.

Gewasbeschermingsonderzoek
Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden onderzocht op hun werking. Deze kunnen worden vergeleken met bestaande middelen en strategieën. Verder kan er onderzoek worden verricht naar verschillende doseringen of combinaties van middelen.

Bemestingsonderzoek
Onder bemestingsonderzoek kan er zowel gekeken worden naar het meest efficiënt inzetten van bestaande bemestings-strategiën. Ook nieuwe samenstellingen van meststoffen kunnen worden vergeleken met bestaande meststoffen.

Kwaliteitsonderzoek
Goede kwaliteit van producten is noodzakelijk voor de afzet en voedselveiligheid van producten. Met verschillende teeltmaatregelen kan de productkwaliteit gestuurd worden. SPNA kan onderzoek uitvoeren naar de invloed van teeltmaatregelen op de kwaliteit van producten.

Onderzoek natuur- en bodembeheer
Om de bodemkwaliteit op peil te houden, wordt onderzoek verricht naar alternatieve teeltmethoden, verschillende grondbewerkingstechnieken, groenbemesters en meststoffen en natuurbeheer.

Demonstratieproeven
In overleg kunnen op zowel Ebelsheerd als Kollumerwaard verschillende demonstratieproeven worden aangelegd. Hier kunnen opdrachtgevers met relaties een bezoek brengen aan het demonstratieveld. 

Over welke faciliteiten beschikt SPNA?

Ten behoeve van het onderzoek beschikt SPNA over twee proefbedrijven met intotaal ca. 240ha grond, deels biologisch en deeld gangbare teelt.

Naast reguliere machineparken voor de beide praktijk-locaties hebben we ook diverse proefveld-machines, waarvan in onderstaand overzicht een korte opsomming: (in het fotoalbum hiernaast in beeld).

 • rijpadentrekker met GPS (3,2- 3,5m spoorbreedte)
 • twee proefveldspuitmachines (CHD)
 • opties tot beregening van proefvelden
 • meerdere handbediende proefveldspuiten (o.a. AZO)
 • (kunst-) meststrooier (Saxonia)
 • proefveldzaaimachines (Wintersteiger (1,5 m), Vicon (3 m), Nordsten (6 m))
 • meerdere precisiezaaimachines (o.a. Nodet)
 • meerdere pootmachines (o.a. Gruse, pootlorrie)
 • proefveldpootmachine; (zie meer hierover in onderstaande uitleg)
 • proefveldmaaidorser (Hege)
 • proefveldrooimachine (Grimme)
 • graan analyse apparaat (Perkin Elmer)
 • proefveld sorteer-/lees installatie van Gejo Grading (Smart Reader)

Proefveldpootmachine (2020)

Sinds 2020 heeft SPNA de beschikking over een unieke pootmachine voor het poten van aardappelproefvelden. In de video rechts is deze machine in beeld gebracht.

Youtube video

Meer informatie?, vul dit formulier in en kom met ons in contact!

Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Optioneel veld
Carina Rietema
Carina Rietema

Onderzoeker/projectleider SPNA
ma en woe

06 57 26 15 89
rietema@spna.nl