Claydon direct inzaai
Terug naar Onderzoek

Directzaai tarwe en minimale grondbewerking in Oldambt

Gepubliceerd op 18 december 2023
Proefveld locatie Ebelsheerd / Oldambt
Start van het onderzoek 1997
Gewas Granen
Thema Bemesting, Bodembeheer, Duist, Gewasbescherming, Mechanisatie, NKG (niet kerende grondbewerking), Onkruidbestrijding, Teeltsystemen, Ziektebestrijding / groeiregulatie

In deperiode 2003-2013eheft er vanuit SPNA locatie Ebelsheerd een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden en uitdagingen bij het gebruik van directzaai technieken voor het zaaien van een tarwe in een tarwe stoppel. Hierbij was het hebben van minimale grondbewerkingen een belangrijk thema.

Op diverse praktijklocaties bij telers in de regio Oldambt vond onderzoekplaats, waarbij het object van directzaai werd vergeleken met een regulier ploegen-object. Daarnaast vonden er op SPNA proefboerderij Ebelsheerd diverse onderzoeken plaats naar ziektebestrijding, onkruidbeheersing en bemesting-uitdagingen in de directzaai teelt-methodiek. Ook vond er een vergelijk tussen het inzaaien middels Amazone of Claydon mechanisatie plaats. Er is het project o.a. gekeken naar bodemleven, bodemstructuur en - samenstelling, opbrengst en ziekte- en onkruiddruk.

In de downloadmodule rechts zijn de verschillende rapportages van dit project zichtbaar.

Gepubliceerd op 18 december 2023
Proefveld locatieEbelsheerd / Oldambt
Start van het onderzoek1997
GewasGranen
ThemaBemesting, Bodembeheer, Duist, Gewasbescherming, Mechanisatie, NKG (niet kerende grondbewerking), Onkruidbestrijding, Teeltsystemen, Ziektebestrijding / groeiregulatie

Dit project in de media

Dit project is ook in de media opgepakt, in de download module rechts zijn de publicaties zichtbaar.