Onderzoek

Op SPNA Agroresearch wordt veel verschillend onderzoek uitgevoerd. In verschillende regio's/grondsoorten, thema's en ook gewassen. Daarnaast zijn we ook actief in een tal van projecten. SPNA is al vele decennia actief met veld- praktijkonderzoek, wat ook te zien is in de onderstaande tijdsbalk.

Graag vertellen we u wat er doen en ook wat de resultaten van het uitgevoerde werk is. In onderstaande projecten-overzicht zijn de verschillende themas/onderwerpen/projecten te vinden waarvan online publicatie door SPNA mogelijk is. Niet altijd kan ons onderzoek openbaar gepubliceerd worden, omdat het bijvoorbeeld bedrijfsproeven betreffen waardoor de resultaten alleen door het betreffende beschikbaar zijn.

Via ons YouTube kanaal SPNA Agroresearch kunt u ook diverse video's zien die informatie bevatten over wat wij op onze locaties doen.

Jaar van de start van het onderzoek
-