Faciliteren van demonstraties en excursies

Op beide SPNA locaties vinden met enige maat (veld-) demonstraties en excursies plaats. In overleg met onze oprdachtgevers worden de opzet en uitvoering van de activiteiten bepaald. Hierin is alles mogelijk, SPNA kan voorzien in ondersteuning in alle facetten van de organistatie, van communicatie tot catering, en van machine-gebruik tot het realiseren van een video-verslag tijdens de bijeenkomst. Deels doet SPNA dit door samen te werken met (vaak regionaal-gewortelde) andere bedrijven, om zo te zorgen dat iedereen vanuit zijn eigen expertise een bijdrage kan leveren.

Via ons YouTube kanaal SPNA Agroresearch kunt u ook diverse video's zien die informatie bevatten over wat wij op onze locaties doen.

Veld-demonstraties
Bij een velddemonstratie worden er veelal machines gedemonstreerd. Dit betreft vaak een 'rijdende demonstratie', waarbij de machines rijdend hun werking kunnen laten zien, vaak voorzien van een achtergrond informatie over de werking. Hierbij kan gedacht worden aan grondbewerkignsmachines (land klaarleggen, stoppelbewerking of bijvoorbeeld ploeg- of nkg-werkzaamheden), of machines die in een veldgewas aan de slag gaan (loofdood, mechanische onkruidbestrijding of oogst). In overleg is er van veel mogelijk, waarbij we graag met u meedenken over de mogelijkheden,

Demonstratieproeven
In overleg kunnen op zowel Ebelsheerd als Kollumerwaard verschillende demonstratieproeven worden aangelegd. Hier kunnen opdrachtgevers met relaties een bezoek brengen aan het demonstratieveld. Hierbij kan er gedacht worden aan een rassen veld, of een veld met verschillende demonstratiegewassen, of bijvoorbeeld ziekte- of bemestingsproeven.

Excursies 
De verschillende lopen proef- en demonstratieprojecten op de beide SPNA locaties zijn in veel gevallen openbaar deelbaar, en dus geschikt voor het betrekken in een rondgang langs de velden. Hierbij kan er naast de betreffende thema's van de proefvelden (denk aan thema's als strokenteel, verzilting, biologische landbouw of andersinds) ook gesproken worden over de verscheidenheid aan werkzaamheden die we als organisatie zelf verrichten voor het doen van praktijk-veld onderzoek. Ook een rondgang met de bedrijfsleiders van het praktijkbedrijf is een mogelijkheid, waarbij de reguliere teelt van de gewassen besproken kan worden. Eventueel in combinatie met een eigen programma in één van de vergaderzalen kunnen we u een (mid-) dag vullend programma aanbieden.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden bij ons op één van de beide lcoaties?, zoek contact via onderstaand contactformulier en wij denken graag met u mee!

Meer info over demonstraties of excursies? Neem contact op

Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Optioneel veld