trans4num SPNA
Terug naar Onderzoek

Trans4num

Gepubliceerd op 31 oktober 2023
Proefveld locatie Noordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek 2022
Gewas Aardappelen, Granen, Eiwitgewassen, Overige gewassen
Thema Bemesting, Biologisch, Gewasbescherming, Kringlooplandbouw, Mechanisatie, NBS (nature-based solutions), Teeltsystemen, Vaste rijpaden, Ziektebestrijding / groeiregulatie

SPNA is aangesloten bij een 4-jarig EU Horizon-project van de universiteit Hohenheim: ‘Zero pollution’/Trans4num is de titel van het project. Ook de WUR doet mee aan dit project. In dit project wordt er geëxperimenteerd met “Nature-based solutions”, met voor ons een focus op plantaardige bemesting. Dit omdat dit past binnen de kringlooplandbouw-gedachte en ook de uitdagingen waarmee we in de regio de komende jaren mee aan de gang moeten.

Onderstaand zijn de project-updates van dit project leesbaar. Wilt u van dit project op de hoogte gehouden worden?, Meld u dan aan via het onderstaande aanmeldformulier en we zetten u (vrijblijvend) op een geïnteresseerden-lijst voor project-updates of interessante bijeenkomsten. 

Gepubliceerd op 31 oktober 2023
Proefveld locatieNoordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek2022
GewasAardappelen, Granen, Eiwitgewassen, Overige gewassen
ThemaBemesting, Biologisch, Gewasbescherming, Kringlooplandbouw, Mechanisatie, NBS (nature-based solutions), Teeltsystemen, Vaste rijpaden, Ziektebestrijding / groeiregulatie

Inhoudelijke proefveldrapportages van dit project zijn bij de betreffende proef-omschrijvingen beneden op deze pagina te vinden.

Luisbestrijding door bodembedekking (2023)

Op SPNA-Kollumerwaard is in 2023 een proef aangelegd waarbij er een stro-, vers gras- en grasklaverkuil- dek worden beproefd. Deze zijn na het aanfrezen aangebracht over de aardappelruggen. Dit met een tweeledig doel; enerzijds als luis-bestrijding in aardappel (virus-druk verlaging). Het gebruik van een strodek als luisbestrijder is al langer bekend en wordt ook al her en der in de praktijk toegepast. Het gebruik van een gras- en grasklaverkuil-dek komt vanuit de biologische teelt. In dit proefveld wordt gekeken naar aanwezigheid van luizen in de verschillende objecten (middels plakvallen), en ook de virus-aanwezigheid in het geoogste materiaal middels een laboratoriumtoets. Daarnaast wordt ook de bemestende waarde beproefd middels door opbrengstbepaling en grondbemonstering. De resultaten zijn de vinden in de download-module rechts.

Plantaardige bemesting granen
Op SPNA-Ebelsheerd zijn twee proeven aangelegd rond de bemesting van granen. In één proef wordt er middels pellets van de grasdrogerij een bij-bemesting in wintertarwe gegeven. Opzet hierbij is dat luzerne of grasbrok van eigen bedrijf worden verwerkt tot pellets en dat die gestrooid worden als bij-bemesting. Daarnaast is er ook een biologische variant aangelegd, waarbij er grasklaver worden verstrooid over biologische tarwe. Inzet van beide proefvelden is een duurzame bemestingsbron te vormen van eigen bedrijf, waarbij er wordt gekeken naar bemestende waarde voor het groeiende gewas (opbrengst en kwaliteit) en ook de (na-) levering van mineralen in de bodem.

Resultaten van het veldseizoen 2023 zijn te vinden via de download-module rechts op deze pagina.

Meer weten? Via onderstaande links is meer achtergrond informatie van het project te vinden: 

Gerelateerde bijeenkomsten aan dit project

Op de hoogte blijven van dit project?, stuur ons een bericht.

Verplicht veld
Verplicht veld
Optioneel veld