Verziltingsveld
Terug naar Onderzoek

Verziltingsproefveld SPNA Kollumerwaard

Gepubliceerd op 27 december 2023
Proefveld locatie Noordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek 2020
Gewas Aardappelen, Granen, Uien
Thema Klimaatadaptatie, Verzilting

Met de veranderende klimaatomstandigheden is verzilting een steeds vooraanstaander aspect waar de agrariërs aan en nabij de kust rekening mee moeten houden. Maar wat gebeurt er nou precies met de bodem, het water en het gewas wanneer verzilting zijn intrede doet? Deze vraag staat centraal bij het onderzoek wat SPNA realiseert, als belangrijke (kennis-) basis voor verdere ontwikkeling van oplossingen en handvaten.

SPNA beschikt over een proefveld om in kaart te brengen wat er onder verziltende omstandigheden gebeurt.

Gepubliceerd op 27 december 2023
Proefveld locatieNoordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek2020
GewasAardappelen, Granen, Uien
ThemaKlimaatadaptatie, Verzilting

Het project Salty Soil benadert dit vraagstuk vanuit een experimentele invalshoek; door middel van een proefveld waarin de opkomende kweldruk wordt gesimuleerd. Het proefveld wordt verdeeld in 4 percelen (met verschillende gewassen per perceel) die haaks op de ondergrondse druppelirrigatieslangen liggen. De helft van de percelen worden met zoutwater (ondergronds) geïrrigeerd en de andere helft met zoetwater. Omdat elk gewas dan een zoet én zout deel heeft, kan de invloed van verzilting op gewas en bodem goed bestudeerd worden. De gewassen welke onder goede landbouwpraktijk worden geteeld zijn wintertarwe, aardappel en zaaiui. 

De invloed van verzilting op zowel de bodem, het water als het gewas wordt geanalyseerd. Dit vraagt om een complementaire set van analysemethoden. Een combinatie van data uit real-live sensoren, bodem-monstering, gewas-beoordelingen, water-analyses zullen inzichten geven in de verschillen in het veld. De eerste teeltseizoenen zijn voornamelijk gericht op het onder de knie krijgen van het irrigatiesysteem en het wegwerken van de gebruikelijke ‘starthobbels’. Ook de verschillende analyse- en beoordelgsmethoden zullen door voortschreidend inzicht aangepast worden. Dit alls om inzicht te verkrijgen in wat er gebeurt onder invloed van de verzilting vanuit de ondergrond. Vervolgens zal het proefveld dienen als een belangrijke verzamel-plek van data van de thema's bodem, water en gewas; wat gebeurt er in verschillende seizoenen?, wat zijn de parameters die veranderen en in welke mate beïnvloeden deze elkaar? In 2021 was het eerste 'natte' veldseizoen waarin het druppelsysteem functioneel was. Echter een relatief natte zomer zorgde ervoor dat er geen verziltings op trad in het veld. In 2022 was dit wel het geval en zijn de eerste verschillen waargenomen. Meer over de verschillende onderzoeks-seizoenen en de resultaten zijn te vinden via de onderstaande downloads naar onderzoeksrapporten.

Carina Rietema
Carina Rietema

Onderzoeker/projectleider SPNA
ma en woe

06 57 26 15 89
rietema@spna.nl

Gerealiseerde bijeenkomsten en informatie-documenten:

Onderzoeksverslagen proefveld Kollumerwaard

Op SPNA locatie Kollumerwaard is een verziltingsproefveld gerealisserd, waarin sinds 2020 jaalijks gestructureerd veel data worden verzameld van de thema's bodem, gewas en water.

In de downloadmodule rechts zijn de beschikbare onderzoeksverslagen beschikbaar.

Via de video's elders op deze pagina wordt er in het kort een mondelinge toelichting verzorgd van de inzet en opzet van het verzilingsproefveld.

Dit project in de media

Er zijn een aantal interessante video's beschikbaar van ons proefveld, of gerelateerde projecten. Via naastgevoegde video-wall zijn de betreffende video's te bekijken.

Youtube video

Documentaire 'Groene Golven' (klimaatadaptatie week, Groningen 2020, proefveld rond 9-11 minuten)

Youtube video

presentatie CIV Praktijkcluster Agro (november 2021, resultaten en opzet proefveld)

Bij het Deltacongres (november 2023, Waddencongres, Groningen) is er een presentatie geweest waarin ons proefveld een toelichting gaf op een aantal vragen richtin de toekomst met klimaatadapatie en verzilting. (ca. vanaf 5:00min is SPNA zichtbaar). Het betreft de Deltafilm van 2023. 

De film is te bekijken via: https://magazines.deltaprogramma.nl/deltanieuws/2023/004/deltafilm

Youtube video

programma Zoet op Zout (bouwsteen zouttolerant bouwplan)

Youtube video

programma Zoet op Zout (overige bouwstenen)

Youtube video

Expeditie Waddenkust - klimaatbestendige landbouw

Youtube video

Een belangrijk thema in het gebiedsproces Lauersmeer ('Toekomstperspeciief Lauwersmeergebied') is verzilting. In een publicatie op klimaatadaptatiegroningen.nl wordt er toelichting gegeven op dit process en de plek van verzilting hierin. Via de bovenstaande vimeo-link de publicatie van december 2023. 


Meer info over dit process is te vinden via: https://klimaatadaptatiegroningen.nl/nieuws/het-lauwersmeergebied  of https://www.noorderzijlvest.nl/perspectief-voor-natuur-en-landbouw-in-lauwersmeergebied 

Financiering en gerelateerde projecten

Dit project wordt mogelijk gemaakt door o.a. NSF-project SalFar (einde medio 2022), de BO Akkerbouw (2020-2023), Provincie Groningen en is verbonden met projecten als Boeren Meter Water en Spaarbodem (einde medio 2022 en 2023).

Klik hier voor meer informatie over het EU-project SalFar

Klik hier voor meer informatie voor het BO-project "Invloed verzilting op klei"

Programma Zoet op Zout

Tevens is dit proefveld onderdeel van het programma Zoet op Zout (start 2021; loopt nog steeds). Met deze diverse projecten ontwikkelt SPNA zich tot een kenniscentrum verzilting voor boer en bedrijf in binnen- en buitenland.

Meer over het project Zoet op Zout is te lezen op de betreffende website: www.zoetopzout.nl

Op de hoogte blijven?, suggesties?, zoek contact met ons!

Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Optioneel veld

Gerelateerde projecten en onderzoek