Certificering

Omdat SPNA actief is al praktijk-akkerbouwbedrijf (gangbaar én biologische bedrijfssystemen op beide locaties), en ook als het onderzoeksbedrijf, heeft SPNA te maken met een aantal certificerings-instanties. In onderstaande overzicht worden de verschillende aanwezige certificaten toegelicht.

In de downloadmodule rechts zijn de aanwezezige certificaten te downloaden.

Global-GAP en VVAK

SPNA is GlobalGap gecertificeerd. Door het behalen van het Global-GAP certificaat hebben wij aangetoond aan de veiligheidseisen van de betreffende geproduceerde producten te voldoen, waardoor afnemers dit niet zelf hoeven te verifiëren. Daarnaast zijn er ook VVAK certificaten voor specifieke teelten of afzet-kanalen.

SKAL

SPNA is SKAL gecertificeerd. Hierdoor mogen wij biologische producten verbouwen en afzetten en mogen wij de term 'biologisch' gebruiken voor onze producten. SPNA wordt jaarlijks gecontroleerd door de SKAL. Zo kan de consument er op vertrouwen dat een biologisch product ook écht biologisch is. 

Heeft u vragen hierover?, zoek contact met ons!

GEP/TNG
SPNA is GEP en TNG gecertificeerd. Dit betekent dat ons onderzoek volgens Europese wet- en regelgeving wordt uitgevoerd en dat wij (zonder proefveldontheffing) onderzoek mogen doen naar niet-toegelate gewasbeschermingsmiddelen.

GEP - 'Good Experimental Practice' en is een kwaliteitssysteem gericht op een goede uitvoering van effectiviteitsstudies van gewasbeschermingsmiddelen (het zogenoemde 'deugdelijkheidsonderzoek'). Onder deugdelijkheidsonderzoek wordt het landbouwkundige onderzoek verstaan naar de werkzaamheid en fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen. Voor de toelating van (nieuwe) gewasbeschermingsmiddelen is onderzoek uitgevoerd onder GEP verplicht. De eisen van GEP staan omschreven in een reglement. In dit reglement vormen de EPPO-richtlijnen de basis voor de uitvoering van de effectiviteitsproeven. Het doel van de EPPO-richtlijnen is om te garanderen dat proeven van hoge kwaliteit zijn en op uniforme wijze worden uitgevoerd.

TNG - 'Toepassen Niet-toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen' en houdt in dat (nieuwe) gewasbeschermingsmiddelen die nog geen toelating hebben gekregen van het Ctgb, zonder proefveldontheffing mogen worden toegepast. De TNG-erkenning heeft betrekking op het voor mens, dier en milieu veilig uitvoeren van onderzoek.