Wie zijn wij

In 2022 bestond SPNA 50 jaar. In het gebied vindt sinds 1913 landbouwkundig onderzoek plaats. SPNA heeft ruime ervaring in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek voor de landbouw, zowel gangbaar als biologisch en in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelten. Lees meer hierover op de pagina over de historie van onze organisatie.

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, kortweg SPNA, is de onderzoeksinstelling voor de akkerbouw op de Noordelijke klei. SPNA beschikt over twee proefboerderijen. Proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl is vooral gericht op praktijkonderzoek op het gebied van (poot)aardappelen en suikerbieten. Op deze proefboerderij vindt zowel gangbare als biologische teelt plaats. Proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta ligt in het Oldambt. Het praktijkonderzoek op dit bedrijf is vooral gericht op granen, koolzaad en suikerbieten. Ook op dit bedrijf zijn zowel een gangbaar als biologisch bedrijf aanwezig.  Meer over de beide locaties is te vinden op de pagina over de beide proefboerderijen.

De organisatie bestaat uit een stichting-bestuur, met daarbij een groep van enthousiaste medewerkers die actief is op de werkvloer. Omdat we een realitef klein team zijn, liggen de verantwoordelijkheden laag en weet het team goed mee te denken met de diverse opdrachtgevers en onderzoeks-/praktijk-vraagstukken.

Voor het doen van veldonderzoek is SPNA is GEP en TNG gecertificeerd. Hierdoor zijn wij bevoegd om deugdelijkheidsonderzoek te verrichten naar de werkzaamheid en fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen en te werken met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Via ons YouTube kanaal SPNA Agroresearch kunt u ook diverse video's zien die informatie bevatten over wat wij op onze locaties doen.

Missie en Visie

SPNA is een innoverend dienstverlenend onderzoeks- en kennisinstituut in Noord Nederland. Doormiddel van praktijkgericht onderzoek, wil SPNA een vraagbaak zijn voor alle landbouwers en aan de landbouw gerelateerde bedrijven.

SPNA draagt in toenemende mate bij aan nieuwe ontwikkelingen en toekomstmogelijkheden in de akkerbouw. Door nieuwe technieken en oude landbouwprincipes te mixen wordt onderzocht hoe efficiënt met de akkerbouw kan worden omgegaan. Met een integrale aanpak worden verschillende uitdagingen gekoppeld, zoals duurzaamheid, een beter bodemleven en een eerlijk verdienmodel voor boeren.

Ontmoet het team

Henk Westerhof
Henk Westerhof

Uitvoerend bestuurder SPNA 
06 83 48 38 24
westerhof@spna.nl

Phillip Kramer
Phillip Kramer

Bedrijfsleider SPNA Kollumerwaard 
06 11 88 03 42
kramer@spna.nl

Arjan Hofstee
Arjan Hofstee

Bedrijfsleider SPNA Ebelsheerd
06 11 88 03 35
hofstee@spna.nl

Kirsten Berghuis
Kirsten Berghuis

Onderzoeker SPNA
06 30 80 01 24
berghuis@spna.nl

Carina Rietema
Carina Rietema

Onderzoeker/projectleider SPNA
ma en woe

06 57 26 15 89
rietema@spna.nl

Willem Spriensma
Willem Spriensma

Onderzoeker SPNA
0687177094
spriensma@spna.nl

Margriet Dilling
Margriet Dilling

Projectleider SPNA
06 11880323
dilling@spna.nl

Bram Lommerts

Onderzoeker SPNA
06 11880320
lommerts@spna.nl

Rienk Nicolaij
Rienk Nicolaij

Veldonderzoeker SPNA Kollumerwaard
ma, di, wo, do

0683125109
nicolaij@spna.nl

Eline Vreugdenhil
Eline Vreugendenhil

office manager
06 22 35 02 05
vreugdenhil@spna.nl

Bonne Poelma
Bonne Poelma

Assistent bedrijfsleider SPNA Kollumerwaard
ma, di, do, vr

0651705855
poelma@spna.nl

Niek Grommers
Niek Grommers

onderzoeksassistent SPNA
0611880329

Jolanda Schuur
Jolanda Schuur

Assistent office manager
schuur@spna.nl

Rik Vink
Rik Vink

Medewerker SPNA akkerbouw

Jubileumboekje

Ter ere van 50 jaar bestaan van de stichting SPNA is op woensdag 27 september 2023 het jubileumboekje ter ere van het 50-jarig bestaan van SPNA gepresenteerd. Uit handen van de huidge voorzitter van de stichting, Aaltje Rispens, heeft mede-grondlegger Harm de Kroon het eerste exemplaar aangeboden gekregen, tijdens een speciale bijeenkomst op onze proefboerderij de Kollumerwaard.

In het jubilieumboekje "van telen naar teeltsysteem" wordt in een aantal delen stilgestaan bij de historie van SPNA (wat is SPNA en wat doet SPNA) en daarnaast wordt er ook vooruitgeblikt. Het zijn korte teksten, foto's en ook interviews met betrokken. Hierbij wordt de tekst van het boekje middels vreschillende video-berichten ondersteund die middels een QR-code in het boekje digitaal vindbaar zijn zijn.

Middels de download-optie hieronder is het boekje ook digitaal beschikbaar. Via www.spna.nl/videos zijn ook de betreffende video's digtaal vindbaar.