Suikerbieten
Terug naar Onderzoek

Suikerbieten onderzoek

Gepubliceerd op 28 november 2023
Proefveld locatie Noordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek 1998
Gewas Suikerbieten
Thema Bemesting, Biostimulanten, Gewasbescherming, Mechanisatie, Onkruidbestrijding, Precisie landbouw, Rassenonderzoek, Teeltsystemen

Op de beide locaties van SPNA wordt met regelmaat onderzoek gedaan in suikerbieten. Deels wordt dit door het IRS gedaan, die het landelijke rassenonderzoek coördineren en vaak bij SPNA ook één of meerdere proef-lcoaties hebben. Daarnaast gebeurt er ook ander onderzoek. In de download-modules rechts zijn de uitgevoerde onderzoeken zichtbaar.

Het betreft o.a. onderzoek naar bestrijding van duist in suikerbieten, onkruidbestrijding, compost, MLHD onkruidbestrijding, rassenonderzoek, tarravermindering, Arlypon toepassing en onderzoek naar zaaiafstanden.

Gepubliceerd op 28 november 2023
Proefveld locatieNoordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek1998
GewasSuikerbieten
ThemaBemesting, Biostimulanten, Gewasbescherming, Mechanisatie, Onkruidbestrijding, Precisie landbouw, Rassenonderzoek, Teeltsystemen