Fascinating
Terug naar Onderzoek

Programma Fascinating (2021-...)

Gepubliceerd op 15 januari 2024
Proefveld locatie Noordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek 2021
Gewas Eiwitgewassen, Overige gewassen
Thema Bemesting, Eiwit gewassen, Nieuwe teelten, Onkruidbestrijding, Ziektebestrijding / groeiregulatie

Het programma Fascinating is een open innovatieplatform dat landbouw(bedrijven), kennisinstellingen en de samenleving verbindt om samen te werken aan een circulaire landbouw. Zo wordt er o.a. gewerkt aan de eiwit-transitie. Hierbij wordt er in de volle breedte gekeken naar het consumeren en produceren van eiwitten voor menselijke consumptie. Hierbij kan gedacht worden aan gezondheidseffecten, levensmiddelen technologische ontwikkelingen en ook het doen van onderzoek naar landbouwkundige eigenschappen en teelt-methodieken van eiwithoudende gewassen zoals de veldboon.

SPNA is betrokken bij het realiseren van proef- en demonstratievelden voor het programma Fascinating op de Noordelijke kleischil, met zowel op SPNA locatie Ebelsheerd als Kollumerwaard diverse demo- en proefvelden. Hierbij valt te denken aan een demonstratie van een verscheidenheid van mogelijke eiwitteelten, als ook het beproeven van de mate van bestuiving van veldbonen als het langer groen (gezond) houden van een veldbonen gewas. Via onderstaande secties zijn de uitgevoerde experimenten en demonstraties vindbaar.

Gepubliceerd op 15 januari 2024
Proefveld locatieNoordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek2021
GewasEiwitgewassen, Overige gewassen
ThemaBemesting, Eiwit gewassen, Nieuwe teelten, Onkruidbestrijding, Ziektebestrijding / groeiregulatie
Kirsten Berghuis
Kirsten Berghuis

Onderzoeker SPNA
06 30 80 01 24
berghuis@spna.nl

Vragen over de proef- en demonstratie proefvelden van Fascinating en wat ze verder doen?, zoek contact met Fascinating-organiatie via de website: Contact – Fascinating Groningen (fascinating-groningen.nl) 

Drone foto KW fascinating 2022
Veldboon ziek
Fascinating EH 2021

Kansrijke eiwitgewassen (2021)

In 2021 zijn in het kader van het programma Fascinating proeven uitgevoerd met diverse (eiwit)gewassen. Doelstelling van het teeltonderzoek in 2021 was te komen tot een selectie van de meest kansrijke eiwitproducerende gewassen voor een gestructureerd vervolgonderzoek vanaf 2022. Van alle gewassen en objecten is de opbrengst per ha bepaald en monsters aangeleverd aan Cosun en Avebe voor een analyse van het eiwit. 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door WUR en SPNA waarbij SPNA het onderzoek heeft aangelegd op de locaties Ebelsheerd (Nieuw Beerta, zware klei) en Kollumerwaard (Munnekezijl, lichte klei/zavel) en WUR Open teelten op de locaties Kooijenburg (Marwijksoord, zand) en ’t Kompas (Valthermond, dal).

In de download module staat het beschikbare verslag van de proefvelden op SPNA.

Meer informatie is te vinden op de website van Fascinating: Kansrijke eiwitgewassen – Fascinating Groningen (fascinating-groningen.nl).

Kansrijke eiwitgewassen - 2022

Op basis van het onderzoek in 2021, is er een selectie van gewassen gekozen om verder te beproeven, en zijn er een aantal variaties in het onderzoek aangebracht, te weten: 

Zomerveldbonen
(alleen Kollumerwaard)

Bestuiingsonderzoek

Bladgezondheidonderzoek

Hennep2 rassen, 2 stikstoftrappen
KlaverWitte en rode klaver
ErwtGele en groene erwt
Lupine (alleen Kollumerwaard)Witte en blauwe lupine

Op beide locaties zijn alle gewassen op één perceel gezaaid. Van alle velden is door SPNA de verse opbrengst, vochtgehalte en droge stof percentage bepaald. De monsters van de veldbonen zijn naar Avebe en Cosun opgestuurd voor de bepaling van het eiwitgehalte.

In de downloadmodule rechts staat de beschikbar rapportage.

Meer informatie is te vinden op de website van Fascinating: Kansrijke eiwitgewassen – Fascinating Groningen (fascinating-groningen.nl).

Onderzoek 2023 - Veldbonen

In het veldseizoen 2023 hebben er op de beide SPNA locaties onderzoek gelegen voor het project Fascinating. Al het onderzoek vond plaats in het gewas veldbonen, zowel in zomer- als winterveldbonen. Onderzochte thema's waren; 

 • Zaaidiepte winterveldbonen (Ebelsheerd)
 • Bestuiving van veldbonen (Kollumerwaard)
  • gaaskassen met en zonder bestuivers
 • Bemesting van zomerveldbonen (Kollumerwaard)
  • verschillende dierlijke (drijfmest) giften, en kunstmest giften
 • Bladgezondheid van zomerveldbonen (Kollumerwaard)
  • verschillende bespuitingsregimes rond bloei
 • Zaaitijdstip wintverveldbonen (Kollumerwaard)

Naast deze onderzoeken lag er op Ebelsheerd een intstap- rassenproef zomerveldbonen, en op Kollumerwaard lag er een rassendemo zomerveldbonen.

Zodra er rapportages van bovenstaande onderzoeken beschikbaar zijn, zullen die hier zichtbaar worden.

Achtergrond informatie bij dit project/programma
De vier grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina), LTO Noord en de Provincie Groningen hebben de handen ineen geslagen in Fascinating. Samen met kennisinstelling UMCG en een aantal organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt. Fascinating nodigt actief organisaties en maatschappelijke partijen uit om deel te nemen, en vormt hiermee een open innovatieplatform.

Door de unieke bundeling van krachten van de 4 grote coöperaties ontstaat de sterkst denkbare combinatie. Vanuit het perspectief van de individuele landbouwer zijn hierdoor alle spreekwoordelijke flanken gedekt. Of het nu gaat om gras, aardappelen, granen, melk of nieuwe akkerbouwgewassen. De samenwerking staat garant voor schaalgrootte die de implementatie mogelijk maakt.

Meer inforamtie over dit programma: Fascinating: Maximale impact – Fascinating Groningen (fascinating-groningen.nl)