Wie zijn wij

In 2012 bestond SPNA 40 jaar. In het gebied vindt sinds 1913 landbouwkundig onderzoek plaats. SPNA heeft ruime ervaring in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek voor de landbouw, zowel gangbaar als biologisch en in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelten.

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, kortweg SPNA, is de onderzoeksinstelling voor de akkerbouw op de Noordelijke klei. SPNA beschikt over twee proefboerderijen. Proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl is vooral gericht op praktijkonderzoek op het gebied van (poot)aardappelen en suikerbieten. Op deze proefboerderij vindt zowel gangbare als biologische teelt plaats. Proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta ligt in het Oldambt. Het praktijkonderzoek op dit bedrijf is vooral gericht op granen, koolzaad en suikerbieten. Daarnaast is in Nieuw Beerta het laboratorium gevestigd. In dit laboratorium worden aanvullende onderzoeken verricht ter ondersteuning van het praktijkonderzoek. Daarnaast kunnen belanghebbenden gebruik maken van de diensten die het laboratorium biedt: diagnostiek en kwaliteitsbepalingen van o.a. granen en koolzaad.

SPNA is GEP en TNG gecertificeerd. Hierdoor zijn wij bevoegd om deugdelijkheidsonderzoek te verrichten naar de werkzaamheid en fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen en te werken met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Missie en Visie

SPNA is een innoverend dienstverlenend onderzoeks- en kennisinstituut in Noord Nederland. Doormiddel van praktijkgericht onderzoek, wil SPNA een vraagbaak zijn voor alle landbouwers en aan de landbouw gerelateerde bedrijven.

SPNA draagt in toenemende mate bij aan nieuwe ontwikkelingen en toekomstmogelijkheden in de akkerbouw. Door nieuwe technieken en oude landbouwprincipes te mixen wordt onderzocht hoe efficiënt met de akkerbouw kan worden omgegaan. Met een integrale aanpak worden verschillende uitdagingen gekoppeld, zoals duurzaamheid, een beter bodemleven en een eerlijk verdienmodel voor boeren.

 

Contactgegevens

E: info@spna.nl
W: www.spna.nl

Locatie Ebelsheerd
Hoofdweg 26
9687 PL Nieuw Beerta

Locatie Kollumerwaard
Hooge Zuidwal 1
9853 TJ Munnekezijl