Projecten

TRIJNTJE

Vanuit het DAW-programma Groningen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer; waarin de agrarische sector werkt aan een betere waterkwaliteit en -kwantiteit) wordt dit vierjarige project gefinancierd. Het beoogde resultaat is een webbased applicatie (op smartphone en/of PC) die inzicht geeft in het waterbergend vermogen van landbouwpercelen. Van daaruit wordt ingegaan op de mogelijke (handelings)scenario’s voor de teler om ook in de toekomst bestand te zijn tegen perioden met wateroverschot of tekort.

Lees het hele bericht

Stikstof Telen

Het project “Stikstof Telen” wordt een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem ontwikkeld en overdraagbaar gemaakt met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten.

Lees het hele bericht

Salty Soil

Met de veranderende klimaatomstandigheden is verzilting een steeds vooraanstaander aspect waar de agrariërs aan en nabij de kust rekening mee moeten houden. Oplossingen worden reeds gezocht, bijvoorbeeld in het telen van gewassen die een mate van resistentie hebben voor een zoute bodem en zout grondwater. Maar wat gebeurt er nou precies met de bodem, het water en het gewas wanneer verzilting zijn intrede doet?

Lees het hele bericht

Klimaatadaptatie

Perioden van extreme droogte of juist veel neerslag in korte tijd. Door een veranderend klimaat krijgen we er steeds vaker mee te maken. Hoe kun je als akkerbouwer de risico’s tot een minimum beperken? Komende vier jaar wordt binnen de PPS ‘Klimaatadaptie Open Teelten’ gewerkt aan praktische handvatten en innovaties.

Lees het hele bericht

Living Lab

SPNA als Living Lab voor de akkerbouw. Het project heeft als doel dat akkerbouwers beter inzichtelijk krijgen welke wijzigingen er nodig zijn in hun eigen boerenbedrijf naar een duurzamere agrarische sector. Door de juiste kennis, knowhow en kennisnetwerk zullen telers hun bedrijfsactiviteiten duurzamer, circulair en toekomstbestendiger kunnen inrichten.

Lees het hele bericht

SpaarBodem

Spaarbodem: verbeter uw grond en daarmee de opbrengst van uw perceel. Meer weten over een hogere opbrengst van uw perceel? Dat kan! Meld u aan voor het project Spaarbodem en leer samen met collega-akkerbouwers welke maatregelen u kunt nemen om uw bedrijf nóg toekomstbestendiger te maken.

Lees het hele bericht

Evergreen Akkerbouw Noord-Nederland

Groenbemesters worden algemeen onderkend als onmisbare schakel in verduurzaming van de akkerbouw, maar de kennis is vooral gericht op eenjarige effecten (onkruid, aaltjes, stikstofopname, organische stof productie, onkruidonderdrukking).

Lees het hele bericht

N beschikbaarheid in bio-graan

Stikstofbeschikbaarheid in bio-graan De opbrengst van biologisch geteeld graan is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende stikstof in het vroege voorjaar, welke moet zorgen voor een goede en vlotte beginontwikkeling. Onderzocht gaat worden welke combinatie van voorvruchten, groenbemesters en bemesting een goede beschikbaarheid van stikstof geeft.

Lees het hele bericht

 
 Oudere berichten