Videos

Bekijk hier een van uw gescande video's!

 

Pagina 7: Van ‘alles kon’ naar ‘pet in de hand’

Pagina 11:  ‘Een gewas met minder stress’

Pagina 12: Behoefte aan regiospecifieke kennis

Pagina 29: ‘Verbindingen leggen met de samenleving’

Pagina 35: ‘Perceel verloren door verzilting’

Pagina 36: ‘Bio en gangbaar zijn niet zo verschillend’

Pagina 40: ‘SPNA toont nieuwe bedrijfssystemen in de praktijk’

Pagina 41: ‘Op tijd inspelen op klimaatverandering’

Pagina 43: ‘Het maximale halen uit genetica’

Pagina 44:  ‘We kunnen best toe met minder chemie’

Pagina 44: ‘Burgers vinden hier de beleving’