Bestuur

Het bestuur van SPNA bestaat uit de volgende leden:

mvr. A.A. Rispens te Kollumerpomp (voorzitter)
dhr. B.L. ten Have te Drieborg (secretaris)
dhr. J. van der Galiën te Hantum (penningmeester)
dhr. R.T.A. Sunder te Groningen
dhr. M.C. Bus te Oldekerk (uitvoerend)
dhr. T.K. Evers te Finsterwolde

Het bestuur van SPNA bestaat op dit moment uit zes leden. SPNA is nog op zoek naar een zevende (algemeen) bestuurslid. Twee leden van het bestuur houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. De rest van het bestuur heeft een toezichthoudende rol. Volgens de statuten worden vier van deze zeven voorgedragen door LTO Noord, waarvan één gezamenlijk door het bestuur van SPNA en bestuur LTO Noord wordt voorgedragen en vervolgens benoemd. Het bestuur van de Stichting Voorbeeldbedrijf Oldambt heeft het recht om één bestuurslid voor te dragen. De overige twee plaatsen betreffen kwaliteitszetels; dit houdt in dat deze bestuursleden over bijzondere kwaliteiten beschikken voor SPNA.

 

Contactgegevens

E: info@spna.nl
W: www.spna.nl

Locatie Ebelsheerd
Hoofweg 26
9687 PL Nieuw Beerta

Locatie Kollumerwaard
Hooge Zuidwal 1
9853 TJ Munnekezijl