Ziekten in graan bruine roest
Terug naar Onderzoek

Ziektebestrijding granen

Gepubliceerd op 20 december 2023
Proefveld locatie Ebelsheerd / Oldambt
Start van het onderzoek 2013
Gewas Granen
Thema Gewasbescherming, Ziektebestrijding / groeiregulatie

Op SPNA locatie Ebelsheerd vindt veelvuldig onderzoek plaats naar verschillende ziekten in granen. Het bestrijden van deze ziekten is een belangrijk thema en vindt ook al lange tijd onderzoek plaats. Dit betreft veelal middelen onderzoek aan naar de meest voorkomende graanziekten, soms in combinatie met de ontwikkeling van DON, DTR en bladvlekken in wintertarwe of zomergerst. Ook het toepassen van een zaaidzaadontsmetting tegen veelvoorkomende schimmelziekten is beproefd. Naast Ebelsheerd heeft er ook e.a. aan onderzoek op de Kollumerwaard gelegen.

In de downloadmodule rechts zijn de beschikbare rapportages te vinden.

Gepubliceerd op 20 december 2023
Proefveld locatieEbelsheerd / Oldambt
Start van het onderzoek2013
GewasGranen
ThemaGewasbescherming, Ziektebestrijding / groeiregulatie
Bram Lommerts

Onderzoeker SPNA
06 11880320
lommerts@spna.nl

Fungicidenonderzoek 

Downloads

Amistar in wintertarwe 2000-2001..pdf Aarfusarium in wintertarwe 1997-1998..pdf Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe 1997-1998..pdf Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe met Allegro 1997-1998..pdf Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe 1998-1999.pdf Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe 1999-2000..pdf Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe 2000-2001..pdf Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe 2001-2002..pdf Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe 2002-2003..pdf Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe 2003-2004..pdf Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe 2004-2005..pdf Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe 2005-2006..pdf Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe 2006-2007..pdf Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe 2007-2008..pdf Amistar in wintertarwe 2000-2001..pdf 2010 Ziektebestrijding in wintertarwe 2009-2010..pdf 2011 Ziektebestrijding in wintertarwe 2010-2011..pdf 2012 EH Fungiciden in wintertarwe Ebelsheerd 2013 EH Fungiciden in wintertarwe Ebelsheerd 2015 EH Fungiciden in wintertarwe Ebelsheerd 2016 EH Fungiciden in wintertarwe Ebelsheerd 2016 KW Fungiciden in wintertarwe Kollumerwaard 2017 EH Fungiciden in wintertarwe Ebelsheerd 2018 EH Fungiciden in wintertarwe Ebelsheerd 2019 EH Fungiciden in wintertarwe Ebelsheerd 2019 KW Fungiciden in wintertarwe Kollumerwaard 2020 EH Fungiciden in wintertarwe Ebelsheerd 2020 KW Fungiciden in wintertarwe Kollumerwaard 2021 EH Fungiciden in wintertarwe Ebelsheerd 2021 KW Fungiciden in wintertarwe Kollumerwaard 2022 EH Fungiciden in wintertarwe Ebelsheerd 2022 KW Fungiciden in wintertarwe Kollumerwaard

Bladvlekken en DTR

Zaaizaadontsmetting granen

DON-ontwikkeling en Fusarium

Deoxynivalenol (DON) is een toxine dat wordt gevormd door schimmels van het geslacht Fusarium. Deze schimmels komen voor in de bodem en kunnen graan besmetten. De besmettingsgraad van tarwe met Fusaria en het resulterende DON gehalte van de tarwe, zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de groei en bloei van het graan, maar ook van de toegepaste landbouwtechniek. DON is een contaminant in tarweproducten, die niet eenvoudig te vermijden is. Ook bij een onzorgvuldige bewaring kan het DON gehalte in de korrel uitbreiden. Het is dus zaak als teler om besmetting met Fusarium in het veld tegen te gaan en mogelijke bronnen van DON besmettingen te mijden.

In de periode 2014 heeft er onderzoek plaatsgevonden, gefinancierd door het Risicofonds van de Graanhandel. Een speerpunt van het onderzoek is, op welk moment van de teelt, of bewaring DON aan te tonen is, zodat bekend wordt op welk moment een inschatting van de schade kan worden gegeven. Hiervoor wordt vanaf de bloei van de tarwe wekelijks een analyse in de onbehandelde velden uitgevoerd (zowel de wel, als niet geïnoculeerde velden, en in de verschillende rassen). Dit zal tot en met de oogst worden uitgevoerd. Verder zal van alle objecten in de loop van het najaar een eindbepaling worden uitgevoerd. Op deze manier kan er een lijn van de DON aantasting in de tijd worden gegeven.

In de dowloadmodule rechts zijn de beschikbare rapportages van dit thema te vinden.

Graanziektebarometer

De graanziektebarometer is een weergave van het verloop van aantasting van de meest voorkomende ziekten in wintertarwe gedurende het groeiseizoen. De aantastingen worden wekelijks bepaald op de proefboerderijen Ebelsheerd (EH) en Kollumerwaard (KW).

In de periode 2011-2022 werd deze (2-) wekelijks verzonden naar alle geïnteresseerden, dit gebeurde kosteloos door SPNA. Het opzetten van deze barometer en de eerste paar jaar van financiering vonden plaats vanuit het Risicofonds van de Graanhandel. In 2023 is besloten de graanziektebarometer te stoppen, wegens een aanhoudend gebrek aan jaarlijkse financering.

Vanaf het seizoen 2023-2024 is er weer financiering gevonden, en zal het project een nieuwe start krijgen. Meer info volgt elders op deze site.


Gerelateerde projecten en onderzoek