Living Lab
Terug naar Onderzoek

SPNA als Living Lab voor de Akkerbouw (2019-2021)

Gepubliceerd op 10 januari 2024
Proefveld locatie Kollumerwaard / Noord Groningen / Friesland
Start van het onderzoek 2019
Thema Agrarisch natuurbeheer, Biostimulanten, Bodembeheer, Gewasbescherming, Groenbemesters, Klimaatadaptatie, Kringlooplandbouw, Mechanisatie, Teeltsystemen, Vaste rijpaden, Vergroening, Ziektebestrijding / groeiregulatie

SPNA als Living Lab voor de akkerbouw (2019-2021)

Het project heeft als doel dat akkerbouwers beter inzichtelijk krijgen welke wijzigingen er nodig zijn in hun eigen boerenbedrijf naar een duurzamere agrarische sector. Door de juiste kennis, knowhow en kennisnetwerk zullen telers hun bedrijfsactiviteiten duurzamer, circulair en toekomstbestendiger kunnen inrichten.

Het project heeft als doel dat akkerbouwers beter inzichtelijk krijgen welke wijzigingen er nodig zijn in hun eigen boerenbedrijf naar een duurzamere agrarische sector. Door de juiste kennis, knowhow en kennisnetwerk zullen telers hun bedrijfsactiviteiten duurzamer, circulair en toekomstbestendiger kunnen inrichten. 

Door inspanningen van SPNA als “vliegwiel “, zal een beweging op gang komen die als gevolg heeft een verduurzaming in de Noord-Nederlandse akkerbouw. SPNA, als onafhankelijke proefboerderij, wil laten zien wat werkt en niet werkt. De uit te voeren activiteiten zullen van invloed zijn op de bewustwording van verduurzaming bij telers en handelingsperspectieven aanreiken op het agrarisch bedrijf in Friesland en Groningen.

De activiteiten zullen zich gaan richten op onderzoek, demonstraties en pilots, voorlichting en onderwijs. Het project loopt tot en met 2021 en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Friesland.

Gepubliceerd op 10 januari 2024
Proefveld locatieKollumerwaard / Noord Groningen / Friesland
Start van het onderzoek2019
ThemaAgrarisch natuurbeheer, Biostimulanten, Bodembeheer, Gewasbescherming, Groenbemesters, Klimaatadaptatie, Kringlooplandbouw, Mechanisatie, Teeltsystemen, Vaste rijpaden, Vergroening, Ziektebestrijding / groeiregulatie
Carina Rietema
Carina Rietema

Onderzoeker/projectleider SPNA
ma en woe

06 57 26 15 89
rietema@spna.nl

Eline Vreugdenhil
Eline Vreugendenhil

office manager
06 22 35 02 05
vreugdenhil@spna.nl

Dit project is inmiddels afgerond, een inhoudelijke rapportage van de uitgevoerde activiteiten is rechts te vinden, publicatie van de diverse onderzoeken zijn elders op deze website onder de diverse thema's terug te vinden.

Item toevoegen

Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Friesland.