Rijpaden trekker
Terug naar Onderzoek

Rijpaden onderzoek

Gepubliceerd op 31 januari 2024
Proefveld locatie Noordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek 2019
Gewas Aardappelen, Granen, Overige gewassen
Thema Bodembeheer, Mechanisatie, Vaste rijpaden

Op beide SPNA locaties vindt een deel van de praktijk-teelt plaats middels rijpadentrekkers, met een vaste spoorbreedte van 3,2m. Met name in de biologische bedrijven biedt dit voordelen, waarbij er vaker grond- en gewasbewerkingen nodig zijn en er dus door het gewas gereden dient te worden. De vaste rijpaden zijn onbeteeld, waardoor er minder gewas-beschadigingen plaats vinden dan wanneer er wel gewassen groeien op de plek waar de trekker rijdt.

Op verschillende momenten is er onderzoek geweest naar het effect van de rijpaden inzet, in verschillende gewassen en vanuit verschillende invalshoeken. In onderstaande pagina zijn de resultaten van dit onderzoek zichtbaar. Er is o.a. onderzoek gedaan in pootaardappelen, biologische en gangbare teelten van granen, pompoen en erwten. Opdrachtgevers waren BO Akkerbouw, de PPS klimaatadaptatie of de Pootaardappelacademie Groningen/Friesland.

Gepubliceerd op 31 januari 2024
Proefveld locatieNoordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek2019
GewasAardappelen, Granen, Overige gewassen
ThemaBodembeheer, Mechanisatie, Vaste rijpaden
Phillip Kramer
Phillip Kramer

Bedrijfsleider SPNA Kollumerwaard 
06 11 88 03 42
kramer@spna.nl

Arjan Hofstee
Arjan Hofstee

Bedrijfsleider SPNA Ebelsheerd
06 11 88 03 35
hofstee@spna.nl

Carina Rietema
Carina Rietema

Onderzoeker/projectleider SPNA
ma en woe

06 57 26 15 89
rietema@spna.nl

Breedspoor trekker in pootaardappel

In de periode 2020-2022 is er als onderdeel van het PPS Project Klimaatadpatatie open teelten ook gekeken naar de effecten van een vaste-rijpaden systeem in pootaardappel.

De rapportages van dit onderzoek zijn in de downloadmodule rechts te vinden.

Meer informatie over het gehele project is elders op de website te vinden.

Naast dit onderzoek, is er in de periode 2017-2019 ook voor de Pootaardappelacademie Groningen/Friesland onderzoek gedaan naar de inzet van rijpaden-trekkers in de pootgoed teelt. Deels is dit onderzoek door het project Living Lab Fryslan gefinancierd, de rapportage hiervan is ook via de downloadmodule rechts te vinden (2019).

Rijpaden, CTF- onderzoek 2020-2023 (Ebelsheerd)

Voor de BO Akkerbouw is er in de periode 2020-2023 onderzoek gedaan naar het effect van vaste rijpaden in zowel een biologisch als gangbare situatie op SPNA locatie Ebelsheerd. Hierbij zijn zowel het reguliere gewas tarwe als ook de bio-gewassen pompoen, erwt en zomertarwe betrokken. 

De tussen-, en eindrapportage van dit project zijn in de download-module rechts te downloaden.

Informatie van dit project op de website van de BO Akkerbouw: https://www.bo-akkerbouw.nl/kennis-en-innovatie/project-controlled-traffic-farming

Op de website van Crkls staat een interessant artikel over dit onderzoek, en is er tevens een YouTube publicatie beschikbaar waarin bedrijfsleider Arjan Hofstee verteld over dit onderzoek. https://www.crkls.nl/onderzoeken/biodoperwt-profiteert-van-seizoensrijpaden-gangbare-wintertarwe-niet/

Youtube video

Gerelateerde projecten en onderzoek