Wintertarwe duist onkruid
Terug naar Onderzoek

Onkruidbestrijding in granen

Gepubliceerd op 20 december 2023
Proefveld locatie Ebelsheerd / Oldambt
Start van het onderzoek 2013
Gewas Granen
Thema Duist, Gewasbescherming, Onkruidbestrijding

Verschillende strategiën van onkruidbestrijding (waaronder ook duist) in granen zijn onderzocht op SPNA Agroresearch. Dit betreffen zowel instapproeven als specifieke bedrijfsproeven. Naast het herbicide onderzoek is er ook onderzoek gedaan in bouwplanverband.

In de download-module rechts zijn de beschikbare rapportages zichtbaar.

Gepubliceerd op 20 december 2023
Proefveld locatieEbelsheerd / Oldambt
Start van het onderzoek2013
GewasGranen
ThemaDuist, Gewasbescherming, Onkruidbestrijding

BO Akkerbouw 2020-2023, alternatieve bestrijding van duist in granen

In opdracht van de BO Akkerbouw heeft SPNA in de periode 2020-2023 onderzoek gedaan naar 11 verschillende alternatieve bestrijdingen van duist in granen. Hierbij valt te denken aan objecten als schoffelen, nkg en kerende grondbewerking, toevoegingen aan de reguliere bespuitingen of het hebben van een andere zaai-dichtheid.

In de download-module rechts zijn de rapportages van dit onderzoek te vinden. 

Meer informatie op de website van de BO Akkerbouw: https://www.bo-akkerbouw.nl/kennis-en-innovatie/project-duistbestrijding-in-de-granenteelt

Gerelateerde projecten en onderzoek