Groenbemesters monstering
Terug naar Onderzoek

Groenbemesters

Gepubliceerd op 28 november 2023
Proefveld locatie Noordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek 2002
Gewas Overige gewassen
Thema Bodembeheer, Groenbemesters, Rassenonderzoek

Op beide SPNA locatie's is het mogelijk om o.a. demo-onderzoek te realiseren naar bijvoorbeeld groenbemesters. Daarnaast zijn er ook andere opties van onderzoek in deze teelt. Hierbij valt te denken aan het effect van voorjaars-herbicide bespuitingen op de ontwikkeling van een groenbemester.

In de downloadmodule rechts staan de beschikbare verslagen van gerealiseerde groenbemestersdemo's.

Gepubliceerd op 28 november 2023
Proefveld locatieNoordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek2002
GewasOverige gewassen
ThemaBodembeheer, Groenbemesters, Rassenonderzoek

Online studieavond Groenbemesters

Op 20 oktober 2020 is de online studieavond groenbemester mengsels georganiseerd. Het project Evergreen en 26 groenbemester mengsels werden toegelicht. Bekijk hier de presentatie met de filmpjes van de verschillende groenbemesters.

Youtube video
Youtube video
Youtube video
Youtube video
Youtube video
Youtube video
Youtube video