Bodem in balans
Terug naar Onderzoek

Divers bodemonderzoek op SPNA Agroresearch

Gepubliceerd op 18 december 2023
Proefveld locatie Noordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek 2012
Gewas Overige gewassen
Thema Bemesting, Bodembeheer, Teeltsystemen

In de loop van de tijd zijn er diverse bodemonderzoeken geweest op de beide SPNA locaties. Veelal behoren deze onderzoeken niet toe tot een specifiek gewas of teelt-problematiek. Op deze projecten-pagina zijn deze projecten terug te vinden.

Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de Albrecht strategie in de gangbare praktijk (Bodem in Balans project) op SPNA locatie Ebelsheerd. Hierover werd ook een uitgebreid vakblad artikel geschreven, met input vanuit Eltjo van Cingel.

Ook is er onderzoek gedaan naar verschillende bemestingssystemen. Hierbij is bemonstering en adviezen van vier verschillende laboratoria vergeleken met elkaar en een praktijkobject.

Gepubliceerd op 18 december 2023
Proefveld locatieNoordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek2012
GewasOverige gewassen
ThemaBemesting, Bodembeheer, Teeltsystemen