Spuiten uienproefveld
Terug naar Onderzoek

Bemesting, sporen elementen en stimulanten onderzoek zaaiuien

Gepubliceerd op 27 november 2023
Proefveld locatie Noordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek 2002
Gewas Uien
Thema Bemesting, Biostimulanten, Vergroening

Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar toepassingen rond bemesting, sporenelementen of (plant of bodem-) stimulanten in zaaiuien. In de kolom rechts zijn de beschikbare publicaties van het betreffende onderzoek zichtbaar.

Het betreft (instap-) proeven met inzet van biostimulanten, compost, bladmestoffen of stikstof bij- bladbemesting.

Gepubliceerd op 27 november 2023
Proefveld locatieNoordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek2002
GewasUien
ThemaBemesting, Biostimulanten, Vergroening

Biostimulantenproef uien

Gepubliceerd op

Het belang van de zaaiuien teelt in de noordelijke akkerbouw streek neemt toe. Deze regio heft specifieke kenmerken voor de uienteelt, zo begint het seizoen later, is er een lagere ziekte druk en is het groeiseizoen door de late start ook korter. Door veranderende wet- en regelgeving, een kritisch wordende maatschappij en bovenal het besef dat er een meerwaarde gecreëerd kan worden door het toepassen van biostimulanten, worden deze middelen door telers meer gebruikt. Door het toepassen van deze (groene) middelen, wordt de efficiëntie van het gebruik van voedingsstoffen door de plant beïnvloed, of kunnen aanwezige voedingsstoffen vanuit de bodem op een efficiëntere manier voor de plant beschikbaar komen. De verkregen meerwaarde voor de teler komt voort uit een verbeterde (interne) kwaliteit van het product, verhoogde opbrengst (eventueel door betere maatsortering) en/of door een duurzamere inzet van beschikbare voeding- en bestrijdingsstoffen.

Biostimulanten (instap-) proef in uien

Het belang van de zaaiuien teelt in de noordelijke akkerbouw streek neemt toe. Deze regio heeft specifieke kenmerken voor de uienteelt, zo begint het seizoen later, is er een lagere ziekte druk en is het groeiseizoen door de late start ook korter. Door veranderende wet- en regelgeving, een kritisch wordende maatschappij en bovenal het besef dat er een meerwaarde gecreëerd kan worden door het toepassen van biostimulanten, worden deze middelen door telers meer gebruikt.

Door het toepassen van deze (groene) middelen, wordt de efficiëntie van het gebruik van voedingsstoffen door de plant beïnvloed, of kunnen aanwezige voedingsstoffen vanuit de bodem op een efficiëntere manier voor de plant beschikbaar komen. De verkregen meerwaarde voor de teler komt voort uit een verbeterde (interne) kwaliteit van het product, verhoogde opbrengst (eventueel door betere maatsortering) en/of door een duurzamere inzet van beschikbare voeding- en bestrijdingsstoffen.

De ontwikkelingen in het segment van beschikbare biostimulanten heeft SPNA doen besluiten een instapproef biostimulanten op te zetten, welke jaarlijks plaats zal vinden. In de downloadmodule zijn de beschikbare rapportages te vinden.