Bemesten stagaires
Terug naar Onderzoek

Bemesting in (bio-) granen

Gepubliceerd op 20 december 2023
Proefveld locatie Ebelsheerd / Oldambt
Start van het onderzoek 2003
Gewas Granen
Thema Bemesting, Vergroening

Op SPNA vindt onderzoek in granen naar de bemesting van dit gewas plaats. Dit betreft verschillende vormen en bronnen van bemesting.

Te denken valt aan kalibemesting, volledige adviessystemen en ook stikstofbemesting en ook het (bij-) bemesten met sporenelementen of plantversterkers is een onderwerp. Ook het bmeststen met een spaakwielinjecteur is beoordeeld. In de biologische teelt heeft ook onderzoek plaatsgevonden naar de mesttoediening (vinasse kali, kippenmestkorrels, rundveedrijfmest), compost, phylazoniet en het teeltsysteem onderzoek met toediening van vinasse kali in zomertarwe. Ook het beproeven van zwavelbemesting is gerealiseerd, daarnaast is het hebben van een juiste bemestinsstrategie voor het zetmeelgehalte beproefd.

In de downloadmodule rechts zijn de beschikbare rapportages zichtbaar.

Gepubliceerd op 20 december 2023
Proefveld locatieEbelsheerd / Oldambt
Start van het onderzoek2003
GewasGranen
ThemaBemesting, Vergroening

N beschikbaarheid in bio-graan

Stikstofbeschikbaarheid in bio-graan (2020-2022)

De opbrengst van biologisch geteeld graan is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende stikstof in het vroege voorjaar, welke moet zorgen voor een goede en vlotte beginontwikkeling. Onderzocht gaat worden welke combinatie van voorvruchten, groenbemesters en bemesting een goede beschikbaarheid van stikstof geeft.

 In het Oldambt is tarwe de spil in het bouwplan. Zowel qua prijsvorming en mogelijke afzet is biologisch geteelde tarwe gunstig. De opbrengst blijft echter nog achter in vergelijking met andere biologisch geteelde gewassen. Naast de beheersbaarheid van onkruiden in het gewas, is de beschikbaarheid van voldoende stikstof in het voorjaar. voor de uitstoeling. een beperkende factor voor de gewasopbrengst.

Het onderzoeksgebied richt zich op de stikstofmineralisatie in het voorjaar door een combinatie van voorvrucht, inzet van groenbemesters en bemesting.

Bepaalde gewassen (voornamelijk de vlinderbloemigen) kunnen veel stikstof nalaten in de bodem. Door de stikstof vast te leggen in de grond door middel van een groenbemester, blijft deze stikstof aanwezig. Er zijn nogal wat verschillen tussen de groenbemesters in de mate van het vasthoudend vermogen van stikstof en het moment wanneer zij deze weer vrijgeven. Dat moment is dus van belang voor de tarweplant en de mate van uitstoeling en dus het opbrengst potentieel. Daarnaast wordt door middel van verschillende bemestingsstrategieën (zowel najaars- als voorjaarsbemesting) gekeken welke combinatie de hoogste opbrengst genereert.

Het team van SPNA op Ebelsheerd zal samen met de klankbordgroep Bio rondom Ebelsheerd, een specialist groenbemester en bodemprocessen de proef gaan uitvoeren.

De proef wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting Risico Fonds voor de Graanhandel.

Gerelateerde projecten en onderzoek