Bioconserven Noord
Terug naar Onderzoek

Onderzoek nieuwe gewassen

Gepubliceerd op 12 december 2023
Proefveld locatie Noordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek 2006
Gewas Overige gewassen
Thema Biologisch, Nieuwe teelten

In de loop van de tijd zijn er diverse onderzoeken/demonstraties geweest van nieuwe teelten voor specifieke doelen. Hierbij valt te denken aan bioconserven teelt en energiegewassen. In de onderstaande sectie is er meer informatie per project leesbaar, en in de download module rechts zijn de beschikare publicaties te downloaden.

Wegbermen zaain met verschillende zaadmengsels (2002)

Dit onderzoek vond plaats op SPNA locatie Ebelsheerd.

Energiegewassen 2006

In het kader van het project “Demovelden energieplanten in Zuidoost Nederland en Noord 
Nederland”, gefinancierd door het Hoofd Produktschap Akkerbouw te Den Haag, werd in 2006 op de SPNA locatie Kollumerwaard een demoveld Energiegewassen aangelegd. Doel van het project was kennisontwikkeling en kennisverspreiding met betrekking tot gewassen die als energiegewas, onder Noord-Nederlandse omstandigheden, mogelijk perspectief kunnen bieden voor een hoog teeltrendement voor akkerbouwers.

Het project werd financieel mogelijk gemaakt door het Hoofd Productschap Akkerbouw.

Conserventeelt 2016-2017

In een meerjarig project is er door SPNA i.c.m. Delphy en Laarakker Bio geexperimenteerd met verschillende bio-conserventeelten in de Noordelijke klei regio (zowel SPNA locaties Ebelsheerd als Kollumerwaard). Conservengewassen als pompoen, erwt, sperziboon, rode biet, spinazie, suikermais en courget beproefd. Er werden verschillende rassen naast elkaar vergeleken, waarbij o.a. opbrengst, onkruiddruk en gewasgezondheid werden onderzocht.

Het project werd financiëel mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Friesland.

Gepubliceerd op 12 december 2023
Proefveld locatieNoordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek2006
GewasOverige gewassen
ThemaBiologisch, Nieuwe teelten