proefveld verzilting
Terug naar Nieuws

Verziltingsproefveld rapportage en samenvatting 2023 beschikbaar

Gepubliceerd op 24 april 2024

De rapportage van het onderzoeksveld 2023 verzilting op SPNA locatie Kollumeerwaard is beschikbaar.  Tevens is er een korte samenvatting samengesteld van de eerste drie veldseizoenen aan onderzoek.

 De beide documenten zijn beschikbaar via de onderzoekspagina verzilting, of via de downloads rechts op deze pagina.

In 2023 werd het proefveld verzilting mogelijk gemaakt door een bijdrage van de BO Akkerbouw en het project Zoet op Zout.

Een greep uit de rapportage/samenvatting:

Conclusies
Uit de eerste drie jaar van dit langjarig onderzoek kunnen we de volgende conclusies trekken:
- De data uit het thema water laten zien dat de zoet- en zout watergiften een daadwerkelijk verschil veroorzaken in de EC en ook het uitspoelende drainagewater (de opzet van het systeem lijkt te werken).
- Van de drie jaar waren er twee waarin het groeiseizoen aanleiding gaf tot daadwerkelijke verzilting: 2022 voor een langere periode dan in 2023. Het hebben van regenval geeft een sterke reductie op het optreden van verzilting als gevolg van het dagelijkse druppel-irrigeren met EC 15 mS/cm vanuit de ondergrond. Alleen bij een daadwerkelijk opwaartse capillaire trek is er sprake van een stijging van het zoutgehalte in de bewortelbare zone.
- Dit moment lijkt zich niet voor juli aan te dienen, wanneer een deel van de gewassen al een zekere mate van groei heeft gehad.
- De gemeten verschillen tussen het zoete en het zoute deel blijken voor veel waarnemingen niet heel sterk te verschillen.
- De mate van beworteling wordt duidelijk beïnvloed door de aanwezigheid van zout water, waarbij de wintertarwe het meest tekenend is (netto minder wortels voor de zoute delen en meer ondiepere beworteling).
-In gewasgroei, stand en plantaantallen zijn er geen zichtbare en nauwelijks meetbare verschillen tussen het zoete en zoute deel van het proefveld.
-Er zijn enkele trends in o.a. inhoudsstoffen in het gewas, welke relevant zijn om te volgen in het vervolg van het proefveld.
- Het is nog diffuus welke elementen de stijging van de EC in de bodem veroorzaken. Wel is er toename van chloride en natrium op het CEC-complex ten koste van calcium.

Vervolg van het proefveld
Op basis van de eerste drie jaren van dit meerjarige proefveld zijn er een aantal leerpunten ervaren, die in het vervolg van het proefveld worden meegenomen. Het aanpassen van het druppelregime om zo de continue vernatting van de ondergrond is hierbij een onderdeel, waarbij er meer op basis van capillaire vraag zal worden gedruppeld. Ook het belang van fysieke metingen door de loop van het groeiseizoen op de waarde van de drone data is een belangrijk leerpunt, waarmee we in het komende jaar ook weer een verbeteringsstap willen zetten. Daarnaast zijn de waargenomen verschillen op het gebied van o.a. beworteling en inhoudsstoffen van de groeiende gewassen een aanleiding om te gaan verkennen naar de mogelijkheden voor het in kaart brengen van rasverschillen tussen deze parameters.


Gepubliceerd op 24 april 2024