Doorgrond suikerbieten
Terug naar Nieuws

Veldexperiment onkruidbestrijding in de suikerbietenteelt van start

Gepubliceerd op 22 april 2024

In opdracht van de provincie Fryslân voert SPNA Agroresearch samen met de Nederlandse Akkerbouwers Vakbond (NAV) en LTO Noord een tweejarige veldexperiment uit, waarbij getoond wordt wat het effect is van drie verschillende systeemkeuzes om een suikerbietenperceel onkruidvrij te houden.

Het gaat in het experiment om een vergelijking tussen:
•    Het regulier gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (als referentie).
•    Het onkruidvrij houden met moderne, cameragestuurde schoffel- 
en egtechnieken.
•    Het plaats-specifiek toepassen van bestrijdingsmiddelen middels een spot-sprayer. 

Veldbijeenkomsten
Het experiment vindt plaats op drie locaties: bij twee telers in de kop van Friesland (Kimswerd en ’t Bildt) en bij de proefboerderij van SPNA in de Kollumerwaard. Elk proefperceel wordt gedurende het project gemonitord op onkruiddruk, gewasgroei, opbrengst, kwaliteit en de toegepaste hoeveelheid herbiciden.

Geïnteresseerden - zowel akkerbouwers als omwonenden - kunnen het experiment in de praktijk volgen. 

Via de project-pagina 'Suikerbieten onderzoek' kunt u zich aanmelden op up to date te blijven van updates van dit project. Tevens is hier meer project-informatie vindbaar.

Gepubliceerd op 22 april 2024
Kirsten Berghuis
Kirsten Berghuis

Onderzoeker SPNA
06 30 80 01 24
berghuis@spna.nl

NAV logo

Via de project-pagina 'Suikerbieten onderzoek' kunt u zich aanmelden op up to date te blijven van updates van dit project.