Terug naar Nieuws

Update akkerstroken proef ANOG

Gepubliceerd op 1 juni 2023

Update juni 2023- Project Akkerrandenbeheer in het Oldambt
Op SPNA Locatie Ebelsheerd vindt dit jaar het tweede jaar plaats van het project Akkerrandenbeheer in het Oldambt. De akkerranden zijn in het voorjaar van 2022 ingezaaid. Er worden verschillende maairegimes getest: klepelen en laten liggen, maaien en afvoeren en verschillende frequenties. Er zijn diverse perceeltjes ingezaaid met verschillende zaadmengsels, zoals kruidenmengsels en een grasklaver mengsel. Inzet is om inzicht te krijgen in het optimale beheer van akkerranden. Zowel onkruidbeheersing als bodembiodiversiteit worden er onderzocht.

Medio mei 2023 is er voor het eerst een maai regime uitgevoerd. Naast het proefveld op SPNA locatie Ebelsheerd, liggen er ook delen van dit onderzoek bij diverse telers in de regio. 

Gepubliceerd op 1 juni 2023
Bram Lommerts

Onderzoeker SPNA
06 11880320
lommerts@spna.nl