Strooien trans4num aardappel
Terug naar Nieuws

Stand van zaken proefvelden Trans4Num 2023

Gepubliceerd op 1 augustus 2023

SPNA is partner in het Europese project Trans4Num. Het project beoogd verschillende ‘nature based solutions’ (NBS: ‘op de natuur gebaseerde oplossingen’) te beproeven en te demonstreren. Binnen dit project zijn er een aantal proefvelden op onze locaties aangelegd. Op enkele hiervan geven we hieronder een toelichting. Alle onderzoeken zullen de komen de jaren worden herhaald.

Plantaardige bemesting granen
Op SPNA-Ebelsheerd zijn twee proeven aangelegd rond de bemesting van granen. In één proef wordt er middels pellets van de grasdrogerij een bij-bemesting in wintertarwe gegeven. Opzet hierbij is dat luzerne of grasbrok van eigen bedrijf worden verwerkt tot pellets en dat die gestrooid worden als bij-bemesting. Daarnaast is er ook een biologische variant aangelegd, waarbij er grasklaver worden verstrooid over biologische tarwe. Inzet van beide proefvelden is een duurzame bemestingsbron te vormen van eigen bedrijf, waarbij er wordt gekeken naar bemestende waarde voor het groeiende gewas (opbrengst en kwaliteit) en ook de (na-) levering van mineralen in de bodem.

Gepubliceerd op 1 augustus 2023

Luisbestrijding door bodembedekking
Op SPNA-Kollumerwaard is een proef aangelegd waarbij er een stro-, vers gras- en grasklaverkuil- dek worden beproefd. Deze zijn na het aanfrezen aangebracht over de aardappelruggen. Dit met een tweeledig doel; enerzijds als luis-bestrijding in aardappel (virus-druk verlaging). Het gebruik van een strodek als luisbestrijder is al langer bekend en wordt ook al her en der in de praktijk toegepast. Het gebruik van een gras- en grasklaverkuil-dek komt vanuit de biologische teelt. In dit proefveld wordt gekeken naar aanwezigheid van luizen in de verschillende objecten (middels plakvallen), en ook de virus-aanwezigheid in het geoogste materiaal middels een laboratoriumtoets. Daarnaast wordt ook de bemestende waarde beproefd middels door opbrengstbepaling en grondbemonstering.

Willem Spriensma
Willem Spriensma

Onderzoeker SPNA
0687177094
spriensma@spna.nl

Bram Lommerts

Onderzoeker SPNA
06 11880320
lommerts@spna.nl

Donderdag 16 februari 2023- Kennisdeler SPNA in het teken van Agricycling, op SPNA locatie Ebelsheerd

Pieter van der Valk neemt ons mee in een interessant verhaal over zijn ervaringen met het toepassen van organisceh reststormen, en de mogelijkheid van opwaardering hiervan. Zie meer info: www.agricycling.nl.

December 2022- Onderzoeks-/thema-/ bijeenkomst-deeën van harte welkom!

Als SPNA hebben we budget gekregen om de komende jaren met het NBS-thema aan de slag te gaan. Onderdeel voor ons is de instandhouding en voortzetting van het planty organic/stikstof telen veld op de Kollumerwaard. Daarnaast is er ook ruimte om aan de slag te gaan met andere zaken die horen bij het thema plantaardige bemesting. Deels hebben we hiervoor zelf wat ideeën, maar we zoeken ook naar andersmans’ ideeën en onze mogelijke inzet in het realiseren daarvan. Dit mag zowel veldonderzoek zijn aan de hand van een onderzoeksvraag, als ook bijvoorbeeld kennisdeling/demo’s /pilots.


Hierbij kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen;
- Groenbemesters als plantaardige bemesting
- Maaimeststoffen toepassen in bouwplan
- Producten uit de groen-afval industrie verwaarden in de akkerbouw
- Plantaardige bemesting gebruiken in reguliere teelten: eventuele meerwaarde hiervan voor kwaliteit- en kwantiteit van het product
- …. ? nader in te vullen

Als u hiervoor interesse, ideeën of suggesties heeft, zoek dan contact met SPNA.

Gerelateerde activiteiten