Webinar terugblik
Terug naar Nieuws

Geslaagde webinar 'Verzilting en Water efficiëntie'

Gepubliceerd op 18 maart 2024

Op 14 maart 2024 stond het webinar 'Verzilting en water efficiëntie' plaats.  Tijdens dit webinar ging SPNA Agrorearch in op de stand van zaken van het verziltingsproefveld op hun locatie de Kollumerwaard. Tevens stond er via proefboerderij Rusthoeve (Zeeland) een presenattie klaar vanuit Delphy waarin resultaten van het 3-jarige onderzoek naar het gebruik van veschillende druppel-/beregenings-methoden in uien werd besproken.

Het proefveld van SPNA loopt sinds 2020, waarmee er middels ondergrondse druppelirrigatie de kweldruk wordt gesimuleerd. In 2021 was de zomer te nat voor een capiliare werking dusdanig dat het zout zich in het proefveld ging bewegen, in 2022 was er een lange aaneengesloten periode van opkomend zout water vanuit de ondergrondse slangen richting de gewassen, en in 2023 was deze periode van kortere duur. Resultaten op het gebied van de water, bodem en gewas werden besproken, waarbij er zich met name in de bodem-beoordelingen duidelijke verschillen beginnen af te tekenen tussen de zoete en zoute situatie. Qua gewas is er enkel in het gewas ui eenmalig een significant verschillende waarneming geweest, in de andere gewassen nog niet. In 2023 is er ook gebruik gemaakt van een drone voor waarnemingen (maandelijks een vlucht met een aantal veschillende indexen), waarbij er ook duidelijke verschillen zichtbaar werden tussen zoet en zout. Exacte intepretatie van de verschillen wordt nog nader bekeken in overleg met betrokken experts. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de BO Akkerbouw en het project Zoet op Zout.

Gepubliceerd op 18 maart 2024

Vanuit het Zeeuwse werd er door Delphy-onderzoeker Dominique Cammaert een toelichting verzorgd op het vergelijkend onderzoek in zaaiuien, waarin er wordt gekeken naar een water efficiëntie tussen verschillende druppel- en ook bovenover irrigatie methoden, met verschillende giften in veschillende seizoenen. Ook het druppel-irrigieren met een EC van 4 werd toegelicht en de ervaringen die daarmee zijn. Het onderzoek is onderdeel van het Uireka ondezoek, en wordt ook in 2024 voortgezet. 


Het was een geslaagde webinar met een 40-tal geïnteresseerde bezoekers en een aantal interessante vragen achteraf.

Meer informatie over het onderzoek op de Rusthoeve?, ga naar www.proefboerderij-rusthoeve.nl of  https://uireka.nl/onderzoek/irrigatie/ . Achtergrond informatie van het SPNA proefveld is te vinden via de project-onderzoekspagina van het verziltingsproefveld (zie de link onderaan deze pagina.

Op aanvraag is de presentatie van deze avond beschikbaar, voor de geïnteresseerden kan die via onderstaande link worden aangevraagd.

Zelf ook nieuwsgierig naar de divese proefvelden? Iedereen is van harte welkom komend veldseizoen bij de diverse open dagen/thema bijeenkomsten op de beide proefboerderijen in Noord en Zuid-Nederland; dan kunt u diverse proeven met eigen ogen komen beschouwen. Houd daarvoor de bekende informatiekanalen van de proefboerderijen in de gaten.

Carina Rietema
Carina Rietema

Onderzoeker/projectleider SPNA
ma en woe

06 57 26 15 89
rietema@spna.nl

Zoet op Zout
BO Akkerbouw
Rustheve
Delphy

Presentatie webinar verzilting ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in

Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Optioneel veld