Druppelirrigatie pootaardappel
Terug naar Onderzoek

Irrigatie/ fertigatie onderzoek

Gepubliceerd op 27 november 2023
Proefveld locatie Noordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek 1999
Gewas Aardappelen
Thema Bemesting, Klimaatadaptatie, Verzilting

(Druppel-) irrigatie/fertigatie in gewassen als uien en aardappelen wordt al lange tijd beproefd, op verschillende thema's en toepassingen. In het verleden zijn hiervoor diverse onderzoeken uitgevoerd, onder andere op het gebied van zoutschade en wateronstmetting met ozon.

In het menu rechts kunnen de afgeronde onderzoeken worden gedownload.

De laatste jaren zien we toenemende interesse in de aanleg van druppelirrigatie, maar ook fertigatie in teelten als ui en pootaardappel. Om op dit gebied, met een toenemend aantal (grote) proefvelden blijvend kwalitatief hoogwaardig onderzoek aan te kunnen bieden, hebben we de laatste jaren geïnvesteerd in de professionalisering van onze irrigatieafdeling. Met de huidige mechanisatie hebben we de mogelijkheid om gewarde irrigatie/fertigatieproefvelden aanleggen.

Wilt u meer weten over lopend irrigatieonderzoek, heeft u interesse in de aanleg van een irrigatie/fertigatie proefveld, of wilt u sparren over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Gepubliceerd op 27 november 2023
Proefveld locatieNoordelijke akkerbouw
Start van het onderzoek1999
GewasAardappelen
ThemaBemesting, Klimaatadaptatie, Verzilting

Met het oog op het risico op een bruinrot (Ralstonia) besmetting in (poot) aardappelen, maar ook om het zoutgehalte in het irrigatiewater constant te houden, maken we gebruik van hemelwater wat opgevangen wordt door de daken van de praktijk-boerderij. Dit wordt gebufferd in een bassin en zo nodig aangevuld met kraanwater. 


Om het water vervolgens bij de proefveldblokken te krijgen maken we gebruik van een ondergrondse PVC leiding welke langs onze proefvelden ligt, met aftappunten aan de perceelsranden. Afgelopen jaar hebben we een elektrische pomp met hoge capaciteit bij ons waterbassin geplaatst om zo niet meer afhankelijk te zijn van een pomptrekker. De aansturing van deze pomp gebeurt vanuit de irrigatiecontainer in het veld.


In het proefveld staan de irrigatiecontainers met hierin de pomp, sectiekleppen en fertigatie-systemen. We kunnen de bemesting zowel middels een venturi-installatie op meerdere secties als met doseerpompen op basis van EC naar verhouding toedienen.

Meer weten, of interesse in de aanleg van onderzoek? Neem contact met ons op.

Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Optioneel veld