Salty Soil
Terug naar Agenda

Kennisdeler 14 maart, webinar Verzilting en Water efficiëntie

Op 14 maart 2024 om 19:30 tot 20:45 te Webinar
Blog_field_Start datum en tijd 14 maart 2024 om 19:30
Blog_field_Eind datum en tijd 14 maart 2024 om 20:45
Locatie Webinar

Graag nodigen we u uit voor een informatieve kennisdeler die vanuit SPNA Agroresearch wordt georganiseerd. Het betreft een WEBINAR waarbij we in samenwerking met proefboerderij de Rusthoeve (Zeeland) een gezamenlijk moment van kennisdeling organiseren. 


Thema’s van deze bijeenkomst zijn verzilting en water efficiëntie. SPNA Agroresearch zal een uiteenzetting verzorgen van het lopende verziltingsproefveld op SPNA locatie de Kollumerwaard: wat gebeurt er in het proefveld met ondergrondse druppelslangen die een EC van 15 druppelen tijdens het groeiseizoen (als ‘imitatie’ van kwelwater in de wortelzone). Vanuit proefboerderij Rusthoeve zal er i.s.m. Delphy ZuidWest/UIKC een presentatie gegeven worden over de resultaten van een onderzoeksproject waarin o.a. wordt gekeken naar ‘water efficiëntie’: het efficiënt gebruiken van budget water zoals een bassin, of het gebruik van water met een EC van 4.

Het betreft een webinar waarin de beide proefboerderijen ieder hun onderzoek presenteren en er tussendoor ruimte is voor het uitwisselen van vragen, opmerkingen of suggesties. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor het webinar, en kunt u aanklikken wanneer het webinar zal starten.

Donderdag 14 maart 2024
 Aanvang: 19:30u, einde: 20:45u
Webinar via Microsoft Teams: 
https://events.teams.microsoft.com/event/13f5a79c-e1cf-48ea-8f67-00e98d607d35@d52f89d8-e640-4e7d-999f-7d8162e0d9e8

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de financiers van de diverse lopende onderzoeksprojecten, voor SPNA Agroresearch betreft dit het project Zoet op Zout en de BO Akkerbouw.

Extra informatie als achtergrond op de onderzoeken op de beide proefboerderijen:
SPNA Agroresearch: Het onderwerp verzilting door kweldruk onderzoekt SPNA Agroresearch middels een proefveld verzilting, wat sinds 2020 loopt. Hierin wordt er gezocht naar antwoorden op de vragen als: Wat zijn de gevaren precies? Wat houdt dit in voor het huidige bouwplan (met daarin als voornaamste gewas de pootaardappel)? Moeten huidige teeltmethoden, gewassen of bouwplannen aangepast worden om de mogelijk negatieve gevolgen van verzilting te kunnen verminderen? In het proefveld in bouwplanverband (1:4 aardappel) is de helft van ieder (gewas-) perceel voorzien van ondergrondse druppelslangen welke zoet water afgeven, en de andere helft is voorzien van ondergrondse druppelslangen welke zout water (EC 15) afgeven. Het vergelijk van deze twee situaties kan inzichten geven in de vraagstukken rond verzilting. 

Proefboerderij Rusthoeve: In Zuidwest Nederland is het in sommige delen, met name Zeeland, niet vanzelfsprekend dat er kan worden geïrrigeerd met zoet water. Ondanks dat Zeeland voor een groot deel uit water bestaat, zijn sloten en bronnen vaak brak of zelfs zout. Door de veranderende situatie op het gebied van klimaat zoeken telers naar andere oplossingen om hun teelten in de been te houden. In diverse projecten en opdrachten rondom zoet water wordt op Proefboerderij Rusthoeve gekeken naar hoe efficiënt we kunnen omgaan met het beetje zoete water wat we hebben of gegenereerd hebben door bijvoorbeeld opslag in een bassin. Deze onderzoeken zijn gestart in 2019, maar nog steeds worden er volop nieuwe dingen ontdekt rondom watergeven doormiddel van druppelirrigatie, het gebruik maken van een hogere EC, nieuwe teeltsystemen en fertigeren. 

Carina Rietema
Carina Rietema

Onderzoeker/projectleider SPNA
ma en woe

06 57 26 15 89
rietema@spna.nl

Donderdag 14 maart 2024
 Aanvang: 19:30u, einde: 20:45u
Webinar via Microsoft Teams: 
https://events.teams.microsoft.com/event/13f5a79c-e1cf-48ea-8f67-00e98d607d35@d52f89d8-e640-4e7d-999f-7d8162e0d9e8