Actueel

Opbrengst wintertarwerassen 2021-2022

Op 1 augustus 2022 is de rassenproef wintertarwe op de SPNA locatie Ebelsheerd geoogst. De omstandigheden tijdens het oogsten waren goed. Het gemiddelde vochtgehalte in de proef was 17,0%. De rassen zijn gezaaid op 23 oktober, onder vrij natte omstandigheden.

Lees het hele bericht

Opbrengsten winterkoolzaadrassen 2021-2022

Op 19 juli 2022 is de SPNA rassenproef winterkoolzaad op locatie Ebelsheerd in Nieuw Beerta geoogst. De omstandigheden voor het oogsten waren op dat moment goed, met een gemiddeld vochtgehalte van 9,9%. Dit jaar was de gemiddelde opbrengst 4,82 ton/ha.  

Lees het hele bericht

Opendagen Ebelsheerd en Kollumerwaard

 Binnekort staan op onze beide locaties de opendagen weer gepland!  Het programma zal er als volgt uitzien!

Lees het hele bericht

31 mei 2022: Praktijkdag bieten 2022 op proefboerderij Ebelsheerd

SPNA, IRS en Cosun Beet Company houden een Praktijkdag suikerbieten op dinsdag 3 mei 2022. Dit jaar vindt deze plaats op proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta. Het doel van de dag is u op de hoogte te brengen van het laatste nieuws rond de teelt van suikerbieten. Centraal staan de mogelijkheden om in te kunnen spelen op de toekomstige veranderingen in de gewasbescherming. Wij bieden u een dag waarop u nieuwe inzichten en de laatste trends en innovaties in de teelt van suikerbieten te horen krijgt.

Lees het hele bericht

Maandag 4 april: Farmers' cafe drainage en verzilting op SPNA locatie Kollumerwaard

Verzilting van water en bodem kan een schadelijke invloed hebben op het gewas en op de structuur van de grond. In de praktijk is er nog weinig bekend over het verschijnsel en over de gevolgen voor de land- en tuinbouw. Door de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te meten krijgen we meer zicht op de mate waarin verzilting langs de noordelijke kust een rol optreedt. Het project Boeren Meten Water helpt bij het verzamelen van meetresultaten. Tegelijkertijd roepen de metingen ook weer nieuwe vragen op. Wat is de invloed van (her)drainage van de grond? Werk je met tussendrainage misschien juist verzilting in de hand? Op welke wijze wordt de bodem beïnvloed door zout?     

Lees het hele bericht

Nieuwsbrief winter 2021 beschikbaar

Onze nieuwsbrief-winter 2021 is beschikbaar, met daarin nieuwsberichten over de lopende zaken op SPNA locaties Ebelsheerd en Kollumerwaard. Tevens meer informatie over de lopende vacature voor assistent bedrijfsleider, een personele wisseling op Ebelsheerd en uiteraard de kerstwensen 2021.  Lees de nieuwsbrief via de download-knop hieronder.

Lees het hele bericht

Uitnodiging Kennisdeler Grondbewerking Webinar

Dinsdag 14 december is de Webinar grondbewerking en bodemgezondheid met als spreker Anna Zwijnenburg (adviseur Tafel naar Kavel). De toegangslink is te vinden in de uitnodiging.    

Lees het hele bericht

 
 Oudere berichten