Actueel

Maandag 4 april: Farmers' cafe drainage en verzilting op SPNA locatie Kollumerwaard

Verzilting van water en bodem kan een schadelijke invloed hebben op het gewas en op de structuur van de grond. In de praktijk is er nog weinig bekend over het verschijnsel en over de gevolgen voor de land- en tuinbouw. Door de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te meten krijgen we meer zicht op de mate waarin verzilting langs de noordelijke kust een rol optreedt. Het project Boeren Meten Water helpt bij het verzamelen van meetresultaten. Tegelijkertijd roepen de metingen ook weer nieuwe vragen op. Wat is de invloed van (her)drainage van de grond? Werk je met tussendrainage misschien juist verzilting in de hand? Op welke wijze wordt de bodem beïnvloed door zout?     

Lees het hele bericht

31 mei 2022: Praktijkdag bieten 2022 op proefboerderij Ebelsheerd

SPNA, IRS en Cosun Beet Company houden een Praktijkdag suikerbieten op dinsdag 3 mei 2022. Dit jaar vindt deze plaats op proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta. Het doel van de dag is u op de hoogte te brengen van het laatste nieuws rond de teelt van suikerbieten. Centraal staan de mogelijkheden om in te kunnen spelen op de toekomstige veranderingen in de gewasbescherming. Wij bieden u een dag waarop u nieuwe inzichten en de laatste trends en innovaties in de teelt van suikerbieten te horen krijgt.

Lees het hele bericht

10 maart a.s. Trijntje-project avond!

“Trijntje” unieke online tool ontwikkeld door akkerbouwers in de noordelijke kleischil Via het web inzicht in water- en bodembeheer van je percelen Het ene jaar is het land te droog en het andere jaar te nat. Wil je als akkerbouwer beter inspelen op de voorspelde klimatologische veranderingen? De online tool Trijntje maakt inzichtelijk welke maatregelen je zou kunnen doorvoeren op je bedrijf om meer water te kunnen vasthouden en het effect die deze keuzes op het bodembeheer hebben. Je kunt de app ook als hulpmiddel gebruiken bij het opstellen van het jaarlijkse bodembeheerplan.   Deze unieke online tool die inzicht biedt in bodem- en waterbeheer van je percelen in de noordelijke kleischil is samen met telers uit de regio ontwikkeld voor telers in het Noorden. Voor een overzichtelijk stappenplan hoe je de gratis online tool Trijntje kunt gebruiken zie de handleiding of korte video, of kom donderdag 10 maart naar de bijeenkomst “klimatologische veranderingen en waterbergend vermogen van landbouwpercelen”. Je bent van harte welkom. Opgave vooraf is niet verplicht, maar wordt zeer op prijs gesteld. Dat kan via rietema@spna.nl. De complete uitnodiging van deze avond (incl. linkjes naar meer achtergrondinfo) is rechts te vinden in het download-menu van de Trijntje-projectpatigna:  https://www.spna.nl/projecten/trijntje/        

Lees het hele bericht

Nieuwsbrief winter 2021 beschikbaar

Onze nieuwsbrief-winter 2021 is beschikbaar, met daarin nieuwsberichten over de lopende zaken op SPNA locaties Ebelsheerd en Kollumerwaard. Tevens meer informatie over de lopende vacature voor assistent bedrijfsleider, een personele wisseling op Ebelsheerd en uiteraard de kerstwensen 2021.  Lees de nieuwsbrief via de download-knop hieronder.

Lees het hele bericht

Uitnodiging Kennisdeler Grondbewerking Webinar

Dinsdag 14 december is de Webinar grondbewerking en bodemgezondheid met als spreker Anna Zwijnenburg (adviseur Tafel naar Kavel). De toegangslink is te vinden in de uitnodiging.    

Lees het hele bericht

Vacature Assistent Bedrijfsleider SPNA Kollumerwaard (0,8-1,0 fte)

Wil jij samen met ons werken aan de toekomst van de akkerbouw in de rol van Assistent Bedrijfsleider? Vacature Assistent Bedrijfsleider SPNA Kollumerwaard  

Lees het hele bericht

Vacature Onderzoeker - Projectleider (0,8-1,0 fte)

Wil jij samen met ons werken aan de toekomst van de akkerbouw? Wij hebben een vacature voor Onderzoeker - Projectleider (0,8-1,0 fte) Vacature Onderzoeker - Projectleider (0,8-1,0 fte)

Lees het hele bericht

 
 Oudere berichten