Actueel

Camera gestuurde schoffeldemonstratie in uien 2021

Vrijdag 11 juni 2021 is er door SPNA Agroresearch i.s.m. Ceres Horti Advice een demonstratie georganiseerd bij landbouwbedrijf Prins in Meeden waarin vier verschillende camera-gestuurde schoffel-technieken werden gedemonstreerd in zaaiuien (biologisch). Deze demo wordt in opdracht van de provincie Groningen georganiseerd. Vanwege Corona is regulier publiek niet uitgenodigd om bij deze demonstratie aanwezig te zijn wel is alles gefilmd zodat u de machines kunt bekijken en om kennis te nemen van de technieken en mogelijkheden. Opzet van de demo is dat er in (op twee zaai-tijdstippen gezaaide uien) geschoffeld kan worden, welke speciaal voor deze gelegenheid gezaaid zijn en zo ook eventuele schade door de camera-gestuurde schoffels kan worden geïnventariseerd.  Film camera gestuurd schoffelen in uien

Lees het hele bericht

Open dag locatie Kollumerwaard: dinsdag 6 juli

In navolging van locatie Ebelsheerd, is op 6 juli de open dag op locatie Kollumerwaard. Meer info over het programma en opgave is beschikbaar!, lees hieronder meer. 

Lees het hele bericht

Open dag Ebelsheerd 29-06-2021

Aanmelden vooraf is verplicht! Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor een tijdstip. Let Op! Op de hele en halve uren wordt gestart met tour 1 (voornamelijk granen / duur 1:30 / te voet). Gevolgd door een koffie pauze en tour 2 (voornamelijk uien, suikerbieten en biologische landbouw / duur 1:30 uur/op de wagen). Op de tijdstippen kwart voor en kwart over het hele uur wordt gestart met tour 2 (voornamelijk uien, suikerbieten en biologische landbouw /duur 1:30 uur/op de wagen) gevolgd door een koffie pauze en wordt afgesloten met tour 1 (voornamelijk granen / duur 1:30 / te voet). Aanmelden voor de open dag

Lees het hele bericht

Nieuwsbrief juni 2021

Met de actualiteiten rondom het onderzoek.

Lees het hele bericht

Vacature projectleider (0,6 fte)

Door uitbreiding van onze portefeuille zoeken wij een ervaren Projectleider die op beide locaties inzetbaar is. De hoofdtaken zijn het coördineren van de meerjarige projecten, zoals het verziltingsonderzoek, inclusief het mede organiseren en uitvoeren van de kennisdeling.

Lees het hele bericht

Boeren meten water zoekt deelnemers

Schade van verzilting is niet altijd goed te onderscheiden van droogteschade. Daarom is het goed om de situatie van verzilting in het perceel in kaart te brengen. Het project ‘Boeren Meten Water - Verzilting’ stelt boeren in staat om zélf metingen uit te voeren in het perceel en oppervlaktewater. Boeren Meten Water biedt ruimte aan 50 agrarische ondernemers uit Friesland en 50 uit Groningen.

Lees het hele bericht

Gras scheuren bij A. Prins in Meeden

Bij biologisch teler Prins uit Meeden is het gras scheuren met de Kvick Finn gefilmd in opdracht van de Provincie Groningen. Via onderstaande link kunt u de werking en het eind resulataat van de demo bekijken. Martin Heerema van Agri Bio Solutions ligt de werking van de machine toe.

Lees het hele bericht

Waddenfonds geeft groen licht voor ‘Zoet op Zout’

Perspectief voor agrariërs op verziltende landbouwgronden Leeuwarden, 26 maart 2021 Het project ‘Zoet op Zout’ kan van start. Het Waddenfonds zette daarvoor vandaag de seinen op groen. Zoet op Zout richt zich op de ontwikkeling van methoden en technieken waarmee agrariërs in het noorden van het land de oprukkende verzilting beter het hoofd kunnen bieden. Het ontstaan van dit project uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer biedt hen daarmee perspectief om ook in de toekomst te kunnen blijven boeren. Zoet op Zout is een initiatief van boeren uit de Lauwersmeerregio, LTO Noord, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), Agrarische Jongeren Fryslân en Groningen, The Potato Valley en Acacia Institute.

Lees het hele bericht

 
 Oudere berichten