Actueel

Persbericht: SPNA benoemt uitvoerend bestuurder-directeur

Henk Westerhof uit Bruntinge wordt met ingang van 1 mei 2020 uitvoerend bestuurder-directeur bij Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw.

Lees het hele bericht

Vacature junior onderzoeker

Door uitbreiding van onze onderzoeks-portefeuille zoeken wij een Junior Agrarisch Onderzoeker die zowel op proefboerderij Kollumerwaard, als op proefboerderij Ebelsheerd inzetbaar is, waarbij het zwaartepunt van de verantwoordelijkheden hoofdzakelijk ligt bij het onderzoek op de locatie Kollumerwaard (pootaardappel, ui).

Lees het hele bericht

Kennisdelers 2020

Drie informatieve avonden over actuele onderwerpen in de akkerbouw. Informatieve sprekers zullen op deze avonden hun kennis- en kunde met u delen en daarnaast krijgt u de gelegenheid uw (on-) mogelijkheden, vragen of onduidelijkheden te delen.

Lees het hele bericht

Inspiratiebijeenkomst: samenwerking melkveehouderij - akkerbouw

De bijeenkomst wordt georganiseerd ter afsluiting van de cursus omtrent de samenwerking tussen beide vormen van landbouw.

Lees het hele bericht

Nieuwsbrief voorjaar 2020

In deze voorjaar nieuwsbrief o.a. de uitnodiging voor de "kennisdelers" bijeenkomsten en info over het nieuwe verziltingsproefveld.

Lees het hele bericht

(Extra) nieuwsbrief december 2019

In deze extra nieuwsbrief o.a. aandacht voor de bijeenkomst van de Pootaardappelacademie en de vacature van SPNA voor uitvoerend bestuurder/directeur

Lees het hele bericht

Spaarbodem Groningen: nog plaatsen beschikbaar

Deelnemers van het project Spaarbodem ontvangen binnenkort bezoek van een expert van Aequator, voor het opstellen van een Bedrijfsbodem- en waterplan. Niet lang daarna gaan ze in themagroepen aan de slag om gezamenlijk aan beter bodembeheer te werken. Ook iets voor u, als akkerbouwer in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest? Meld u dan aan, er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Lees het hele bericht

SPNA werkt aan vernieuwing van de akkerbouw

Onder de kop “Samen de toekomst naar voren halen” heeft SPNA “AgriFuture” gelanceerd.

Lees het hele bericht

 
 Oudere berichten