Terug naar Projecten.

Zero input; Planty Organic

Het project "Zero input" komt voort uit het project "Planty Organic". Planty organic is gestart om meer kennis op te doen naar het telen zonder input. Het project "Zero input", mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), heeft als doel de beschikbare data te vertalen naar bruikbare informatie voor boeren. 

 

 

 Voor het project is een samenwerking aangegegaan met dhr. Geert-Jan Verburgt, specialist op het gebied van bodemvruchtbaarheid, bodem organische stof en stikstofdynamiek. Hij gaat samen met de onderzoekers van SPNA bekijken wat er in het veld en de bodem gebeurt wanneer er geen inmenging van buiten af is, bij het telen van gewassen. Hersteld de grond zich? Is deze gezonder? De kennis en inzichten zullen binnen SPNA worden vergroot. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om deze kennis en inzichten te vertalen naar praktische informatie voor de boeren. 

Het project richt zich op 4 thema's.

1. Stikstofdynamiek.
2. Bodem organische stof, groenbemesters, slim gebruik van dierlijke mest.
3. Bodemleven.
4. Beworteling.

 

 

 Het KEI 2018 project is mogelijk gemaakt door de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)) en Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).