Terug naar Projecten.

Zero Input

Het project ‘Zero input’ is een project in het kader van het programma KEI Kennis en Innovatie van de provincie Groningen.

 

 

In dit programma kan een medewerker van een andere instelling of organisatie gedetacheerd worden binnen de eigen organisatie om daarmee meer kennis in huis te halen voor innovaties op het gebied van techniek, organisatie of markt. Binnen deze regeling is Geert-Jan van der Burgt binnen SPNA aan de slag gegaan voor 12 uur per week. Hij brengt kennis en een uitgebreid netwerk in op het gebied van bodemvruchtbaarheid, organische stof en stikstofhuishouding. Hij werkt, naast wat zich verder nog aandient, aan vier onderwerpen: bodem organische stof (waaronder akkerbouw zonder externe bemesting: zero input); stikstofdynamiek, bodemleven en beworteling.

Het project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.