Terug naar Projecten.

Stikstof beschikbaarheid in bio-graan

Onderzocht gaat worden welke combinatie van voorvruchten, groenbemesters en bemesting een betere beschikbaarheid van stikstof geeft.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Risicofonds voor de Graanhandel.

 


Nog geen bestanden


Project: stikstofbeschikbaarheid in bio graan

Stikstof beschikbaarheid in bio-graan

Nog geen bestanden