Terug naar Projecten.

Living Lab

SPNA als Living Lab voor de akkerbouw.

Het project heeft als doel dat akkerbouwers beter inzichtelijk krijgen welke wijzigingen er nodig zijn in hun eigen boerenbedrijf naar een duurzamere agrarische sector. Door de juiste kennis, knowhow en kennisnetwerk zullen telers hun bedrijfsactiviteiten duurzamer, circulair en toekomstbestendiger kunnen inrichten.

 

Het project heeft als doel dat akkerbouwers beter inzichtelijk krijgen welke wijzigingen er nodig zijn in hun eigen boerenbedrijf naar een duurzamere agrarische sector. Door de juiste kennis, knowhow en kennisnetwerk zullen telers hun bedrijfsactiviteiten duurzamer, circulair en toekomstbestendiger kunnen inrichten. 

Door inspanningen van SPNA als “vliegwiel “, zal een beweging op gang komen die als gevolg heeft een verduurzaming in de Noord-Nederlandse akkerbouw. SPNA, als onafhankelijke proefboerderij, wil laten zien wat werkt en niet werkt. De uit te voeren activiteiten zullen van invloed zijn op de bewustwording van verduurzaming bij telers en handelingsperspectieven aanreiken op het agrarisch bedrijf in Friesland en Groningen.
De activiteiten zullen zich gaan richten op onderzoek, demonstraties en pilots, voorlichting en onderwijs. Het project loopt tot en met 2021 en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Friesland.