Terug naar Projecten.

Salty Soil

Met de veranderende klimaatomstandigheden is verzilting een steeds vooraanstaander aspect waar de agrariërs aan en nabij de kust rekening mee moeten houden. Oplossingen worden reeds gezocht, bijvoorbeeld in het telen van gewassen die een mate van resistentie hebben voor een zoute bodem en zout grondwater. Maar wat gebeurt er nou precies met de bodem, het water en het gewas wanneer verzilting zijn intrede doet?

 

Het project Salty Soil benadert dit vraagstuk vanuit een experimentele invalshoek; door middel van een proefveld waarin de opkomende kweldruk wordt gesimuleerd. Het proefveld (1,25 ha) wordt verdeeld in 3 gewasbanen die haaks op de ondergrondse druppelirrigatieslangen liggen. Het eerste teeltseizoen wordt de helft van de gewasbanen met zoutwater geïrrigeerd en de andere helft met zoetwater. Omdat elk gewas dan een zoet én zout deel heeft, kan de invloed van verzilting op gewas en bodem goed bestudeerd worden. De middelste gewasbaan (zie foto) is in november 2019 reeds ingezaaid met wintertarwe. Daar komt in het voorjaar 2020 nog een baan met pootaardappelen en een baan met zaai-ui bij. Het verziltingsproefveld is bijna klaar om van start te gaan. In november 2019 zijn de ondergrondse druppelirrigatie-slangen in het veld gelegd (zie foto) en in april wordt begonnen met de zoet/zout ondergrondse druppelirrigatie door middel van het mengen van zout grondwater en zoet irrigatiewater.

De invloed van verzilting op zowel de bodem, het water als het gewas wordt geanalyseerd. Dit vraagt om een complementaire set van analysemethoden. Zo gaat onderzocht worden wat de chemische en fysische componenten van de bodem zijn, door middel van bemestingswijzer/kasgrondcheck analyses van Eurofins en worden er micromorfologiemonsters genomen. De aquapins van AcaciaWater en ons Dacom weerstation houden aspecten als grondwaterstand, neerslag, temperatuur, zoutgehalte en pH-waarde bij. Het eerste jaar (2020-2021) is voornamelijk gericht op het onder de knie krijgen van het irrigatiesysteem en het wegwerken van de gebruikelijke ‘starthobbels’. Na dit jaar zal, in samenwerking met de RUG en Eurofins, ook het gewas nauwkeurig geanalyseerd worden op o.a. morfologie, nutriënten samenstelling, beworteling en komen aspecten als bodemleven aan de orde.

Salty Soil wordt mogelijk gemaakt door o.a. SalFar, BO Akkerbouw, Provincie Groningen en is verbonden met projecten als Boeren Meter Water en Spaarbodem. Tevens past dit proefveld bij het in-aanloop-zijnde programma Zoet op Zout. Met dit project ontwikkelt SPNA zich tot een kenniscentrum verzilting voor boer en bedrijf in binnen- en buitenland.

Klik hier voor meer informatie over het EU-project SalFar

Nieuwsbrief Waddenfonds geeft groen licht voor 'Zoet op Zout'

 

Een update van ons proefveld is te lezen in een nieuwsartikel op de website van SalFar: LEES HIER nieuwsartikel SalFar (maart 2021)  (met daarin twee informatieve filmpjes over het proefveld!)

(https://northsearegion.eu/salfar/news/test-fields-with-under-soil-irrigation-tubes-established-in-the-northern-netherlands)