Terug naar Projecten.

Salty Soil - Verziltingsonderzoek

Met de veranderende klimaatomstandigheden is verzilting een steeds vooraanstaander aspect waar de agrariërs aan en nabij de kust rekening mee moeten houden. Oplossingen worden reeds gezocht, bijvoorbeeld in het telen van gewassen die een mate van resistentie hebben voor een zoute bodem en zout grondwater. Maar wat gebeurt er nou precies met de bodem, het water en het gewas wanneer verzilting zijn intrede doet?

 

Het project Salty Soil benadert dit vraagstuk vanuit een experimentele invalshoek; door middel van een proefveld waarin de opkomende kweldruk wordt gesimuleerd. Het proefveld wordt verdeeld in 4 gewasbanen die haaks op de ondergrondse druppelirrigatieslangen liggen. De helft van de gewasbanen worden met zoutwater (ondergronds) geïrrigeerd en de andere helft met zoetwater. Omdat elk gewas dan een zoet én zout deel heeft, kan de invloed van verzilting op gewas en bodem goed bestudeerd worden. De gewassen welke onder goede landbouwpraktijk worden geteeld zijn wintertarwe, aardappel en zaaiui. 

De invloed van verzilting op zowel de bodem, het water als het gewas wordt geanalyseerd. Dit vraagt om een complementaire set van analysemethoden. Een combinatie van data uit real-live sensoren, bodem-monstering, gewas-beoordelingen, water-analyses zullen inzichten geven in de verschillen in het veld. De eerste teeltseizoenen (2020-2021 - ... ) zijn voornamelijk gericht op het onder de knie krijgen van het irrigatiesysteem en het wegwerken van de gebruikelijke ‘starthobbels’. Ook de verschillende analyse- en booerdelgsmehtoden zullen door voortschreidend inzicht aangepast worden. Dit alls om inzicht te verkrijgen in wat er gebeurt onder invloed van de verzilting vanuit de ondergrond. Vervolgens zal het proefveld dienen als een belangrijke verzamel-plek van data van de thema's bodem, water en gewas; wat gebeurt er in verschillende seizoenen?, wat zijn de parameters die veranderen en in welke mate beïnvloeden deze elkaar? In 2021 was het eerste 'natte' veldseizoen waarin het druppelsysteem functioneel was. Echter een relatief natte zomer zorgde ervoor dat er geen verziltings op trad in het veld. In 2022 was dit wel het geval en zijn de eerste verschillen waargenomen. Meer over de verschillende onderzoeks-seizoenen en de resultaten zijn te vinden via de onderstaande downloads naar onderzoeksrapporten.

Salty Soil wordt mogelijk gemaakt door o.a. NSF-project SalFar (einde medio 2022), de BO Akkerbouw (2020-2023), Provincie Groningen en is verbonden met projecten als Boeren Meter Water en Spaarbodem (einde medio 2022). Tevens is dit proefveld onderdeel van het programma Zoet op Zout (start 2021; loopt nog steeds) Met deze diverse projecten ontwikkelt SPNA zich tot een kenniscentrum verzilting voor boer en bedrijf in binnen- en buitenland.

Klik hier voor meer informatie over het EU-project SalFar

Meer over het project Zoet op Zout is te lezen op de betreffende website: www.zoetopzout.nl


Waddenfonds geeft groen licht voor Zoet op Zout
Nieuwbericht Zoet op Zout van start

 

Updates

 

Het onderzoeksverslag van teeltseizoen 2022 is gereed, en is via het downoad-menu onder dit bericht te downloaden en te bekijken, met hierin opgenomen resultaten en verloop van het tweede proefveldjaar, tevens zijn er diverse bijlagen beschikbaar met de verzamelde data en verwerking ervan.


Onderzoeksverslag verziltingsveld 2022

 

Het onderzoeksverslag van teeltseizoen 2021 is gereed, en is via het downoad-menu onder dit bericht te downloaden en te bekijken, met hierin opgenomen resultaten en verloop van het eerste echte preofveld jaar, tevens zijn er diverse bijlagen beschikbaar met de verzamelde data en verwerking ervan.


Onderzoeksverslag verziltingsveld 2021

Voor het Project SalFar is er gewerkt aan een 'inspiratie en handleiding voor Zilte Landbouw', welke via onderstaande download is te vinden in .pdf (Nederlandstalig, via website van SalFar project ook Engelstalig beschikbaar).


Nieuwsbrief Waddenfonds geeft groen licht voor 'Zoet op Zout'
Inspiratie en handleiding voor Zilte Landbouw

Een update van ons proefveld is te lezen in een nieuwsartikel op de website van SalFar: LEES HIER nieuwsartikel SalFar (maart 2021)  (met daarin twee informatieve filmpjes over het proefveld!) (https://northsearegion.eu/salfar/news/test-fields-with-under-soil-irrigation-tubes-established-in-the-northern-netherlands)

 

Informatieve fimpjes van het proefveld: 

https://vimeo.com/569506084/2e5a31bd52 - programma Zoet op Zout (bouwsteen zouttolerant bouwplan)

https://vimeo.com/569503064/80acd330e2 - programma Zoet op Zout (overige bouwstenen)

https://youtu.be/a1DzBEwyBmI - Expeditie Waddenkust - klimaatbestendige landbouw

https://vimeo.com/599366351/c5468b701f - Documentaire 'Groene Golven' (klimaatadaptatie week, Groningen 2020, proefveld rond 9-11 minuten)

https://www.youtube.com/channel/UC37Wp2LL-CZxYJsvtUO1wFg/videos - presentatie CIV Praktijkcluster Agro (november 2021, resultaten en opzet proefveld)