Terug naar Projecten.

Perceel- en erfemissies

Het thema 'perceel- en erfemissie' heeft de afgelopen jaren diverse invalshoeken gekend. SPNA Agroresearch heeft voor een aantal invalshoeken ook werk verricht.

 

Er zijn een aantal proefvelden gerealiseerd voor het DAW-project 'Perceelemissie in de hand'. De onderzoeksverslagen van emissie-proefvelden in zaaiuien of aardappel zijn via de 'download'-module aan de rechterkant van deze bladzijde terug te vinden. Via de website van het project is ook nog meer informatie van dit thema te vinden: https://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/water-en-bodem-in-balans/perceelemissie-in-de-hand

 Een interessant aantal filmpjes is samengesteld met informatie over dit thema:


 

 

 

 

 Ecoploegen - Anco van der Bos https://www.youtube.com/watch?v=F3zDtKMm4Xg

 

 

 

 

 

 

 Uien op bedden en druppelirrigatie - Sigrid Arends  https://www.youtube.com/watch?v=y28IAIsh-m8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NKG en suikerbieten - Anco van der Bos https://www.youtube.com/watch?v=ySnALPviS-I&t=4s

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uien zaaien - Gerlof Bergmans  https://www.youtube.com/watch?v=D8zWaTJpzek&t=31s 

 

 

 

 

 

 

 

Volledig overgeschakeld op NKG - Anco van der Bos  https://www.youtube.com/watch?v=IY6lHVMt--Q

 

 

 

 

 

 Daarnaast zijn er ook diverse informatie-uitwisselings momenten geweest waarbij de aangelegde spoelplaats op onze locatie SPNA Kollumerwaard een rol speelde. Een selectie van beschikbare (film-) onames is via onderstaande linkjes terug te vinden. Doe er uw voordeel mee!

 

 

 

Verschillende opties erf-emissies voorkomen - Schoon Erf Schoon Water Noorderzijlvest

 Downloads

2019- Onderzoeksverslag perceelemissie zaaiuien
2020- Onderzoeksverslag perceelemissie zaaiuien
2021- Onderzoeksverslag perceelemissie aardappelen