Terug naar Projecten.

Graanacademie

Begin 2016 is de Graanacademie van start gegaan. De Graanacademie is een initiatief van SPNA, Delphy en graantelers uit Groningen. Het Oldambt is van oudsher hét graanteelt gebied van Nederland. Hier vindt graanteelt vaak plaats op grote bedrijven op zware gronden, omdat daar veelal andere teeltmogelijkheden ontbreken. De graanteelt is een teelt van kleine marges. Daarom gaat het ook om de laatste kilo’s per hectare, om deze marge zo groot mogelijk te maken.

 

De graanteelt lijkt niet echt kennisintensief, toch liggen er gezien het bovenstaande grote uitdagingen om de teelt en dus de bedrijven economisch en duurzaam te laten blijven. Er zullen stappen gemaakt moeten worden naar een nog scherpere teelt, mogelijk graanteelten voor andere doeleinden. Dit vraagt innovatie en kennisontwikkeling, gepaard gaande met een open en intensieve kennisuitwisseling tussen de telers. Daarom is begin 2016 de Graanacademie gestart. Vijf expertisegroepen (duistbeheersing, precisielandbouw, bemesting, bodembiologie en grondbewerking), met in totaal ruim 40 graantelers, komen circa vier keer per jaar bij elkaar voor het delen van kennis. Knelpunten en vraagstukken uit de praktijk komen dan aan de orde.

De Graanacademie wordt mede mogelijk gemaakt door: