Terug naar Projecten.

Evergreen Akkerbouw Noord-Nederland

Groenbemesters worden algemeen onderkend als onmisbare schakel in verduurzaming van de akkerbouw, maar de kennis is vooral gericht op eenjarige effecten (onkruid, aaltjes, stikstofopname, organische stof productie, onkruidonderdrukking).

 

In dit project worden juist de lange termijn effecten op organische stof, stikstofhuishouding en bodemkwaliteit onderbouwd, gedemonstreerd en voor de praktijk inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt de bestaande App ‘Ndicea’ verder ontwikkeld met nadruk op Noord-Nederland, worden de meest recente inzichten voor Noord-Nederland wat betreft groenbemesters daarin verwerkt en wordt het gebruik ervan middels demo’s gestimuleerd.