Terug naar Projecten.

Evergreen Akkerbouw Noord-Nederland

Groenbemesters worden algemeen onderkend als onmisbare schakel in verduurzaming van de akkerbouw, maar de kennis is vooral gericht op eenjarige effecten (onkruid, aaltjes, stikstofopname, organische stof productie, onkruidonderdrukking).

 

 

In dit project worden juist de lange termijn effecten op organische stof, stikstofhuishouding en bodemkwaliteit onderbouwd, gedemonstreerd en voor de praktijk inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt de bestaande App ‘Ndicea’ verder ontwikkeld met nadruk op Noord-Nederland, worden de meest recente inzichten voor Noord-Nederland wat betreft groenbemesters daarin verwerkt en wordt het gebruik ervan middels demo’s gestimuleerd.

 

Op 20 oktober 2020 is de online studieavond groenbemester mengsels georganiseerd. Het project Evergreen en 26 groenbemester mengsels werden toegelicht. Bekijk hier de presentatie met de filmpjes. 


Studieavond groenbemester mengsels

 

Het project is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en wordt door SPNA uitgevoerd in samenwerking met LBI, WUR en stichting Biowerk.