Terug naar Projecten.

DON-ontwikkeling

Deoxynivalenol (DON) is een toxine dat wordt gevormd door schimmels van het geslacht Fusarium. Deze schimmels komen voor in de bodem en kunnen graan besmetten. De besmettingsgraad van tarwe met Fusaria en het resulterende DON gehalte van de tarwe, zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de groei en bloei van het graan, maar ook van de toegepaste landbouwtechniek. DON is een contaminant in tarweproducten, die niet eenvoudig te vermijden is. Ook bij een onzorgvuldige bewaring kan het DON gehalte in de korrel uitbreiden. Het is dus zaak als teler om besmetting met Fusarium in het veld tegen te gaan en mogelijke bronnen van DON besmettingen te mijden.

 

Een speerpunt van het onderzoek is, op welk moment van de teelt, of bewaring DON aan te tonen is, zodat bekend wordt op welk moment een inschatting van de schade kan worden gegeven. Hiervoor wordt vanaf de bloei van de tarwe wekelijks een analyse in de onbehandelde velden uitgevoerd (zowel de wel, als niet geïnoculeerde velden, en in de verschillende rassen). Dit zal tot en met de oogst worden uitgevoerd. Verder zal van alle objecten in de loop van het najaar een eindbepaling worden uitgevoerd. Op deze manier kan er een lijn van de DON aantasting in de tijd worden gegeven.