GEP en TNG

Om de kwaliteit van uitvoering van het onderzoek te waarborgen, beschikt SPNA over het GEP/TNG-certificaat. Dit betekent dat ons onderzoek volgens Europese wet- en regelgeving wordt uitgevoerd en van hoge kwaliteit is.

GEP

GEP staat voor 'Good Experimental Practice' en is een kwaliteitssysteem gericht op een goede uitvoering van effectiviteitsstudies van gewasbeschermingsmiddelen (het zogenoemde 'deugdelijkheidsonderzoek'). Onder deugdelijkheidsonderzoek wordt het landbouwkundige onderzoek verstaan naar de werkzaamheid en fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen. Voor de toelating van (nieuwe) gewasbeschermingsmiddelen is onderzoek uitgevoerd onder GEP verplicht. De eisen van GEP staan omschreven in een reglement. In dit reglement vormen de EPPO-richtlijnen de basis voor de uitvoering van de effectiviteitsproeven. Het doel van de EPPO-richtlijnen is om te garanderen dat proeven van hoge kwaliteit zijn en op uniforme wijze worden uitgevoerd.

TNG

TNG staat voor 'Toepassen Niet-toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen' en houdt in dat (nieuwe) gewasbeschermingsmiddelen die nog geen toelating hebben gekregen van het Ctgb, zonder proefveldontheffing mogen worden toegepast. De TNG-erkenning heeft betrekking op het voor mens, dier en milieu veilig uitvoeren van onderzoek.


TNG-certificaat
GEP-certificaat
Deelname certificaat - Global G.A.P. -monitoring 2021

 

Contactgegevens

E: info@spna.nl
W: www.spna.nl

Locatie Ebelsheerd
Hoofdweg 26
9687 PL Nieuw Beerta

Locatie Kollumerwaard
Hooge Zuidwal 1
9853 TJ Munnekezijl