Algemeen

Hoe gaat een projectaanvraag in zijn werk?

Een onderzoeksvraag komt vaak voort uit problemen of ideeën vanuit de praktijk. Bijvoorbleed, hoe kunnen resistentiegevoelige onkruiden in wintertarwe het meest effectief bestreden worden, of welke aardappelrassen kunnen goed geteeld worden op verzilte grond? Bedrijven, instanties of groepen telers kunnen vervolgens hun vraag of idee voorleggen aan SPNA. Na gezamenlijk overleg over de inhoud van het project wordt door de onderzoeker een passende offerte geschreven. De offerte bevat informatie over de opzet en uitvoering van het project, gegevensverwerking en verslaglegging, communicatie, looptijd en facturering.

Welke soorten onderzoek voeren wij uit?

Hieronder vindt u voorbeelden van het type praktijkonderzoek dat door SPNA kan worden uitgevoerd. Het praktijkonderzoek kan worden ondersteund door laboratoriumonderzoek. Het praktijkonderzoek kunnen wij desgewenst uitvoeren onder GEP.

Rassenonderzoek
Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de eigenschappen van nieuwe rassen die op de markt gebracht worden. Deze nieuwe rassen worden vergeleken met bestaande, standaard rassen.

Gewasbeschermingsonderzoek
Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden onderzocht op hun werking. Deze kunnen worden vergeleken met bestaande middelen en strategieën. Verder kan er onderzoek worden verricht naar verschillende doseringen of combinaties van middelen.

Bemestingsonderzoek
De normen voor bemesting worden steeds verder aangescherpt. Daarom is het noodzakelijk te onderzoeken hoe de bemesting zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden. Ook nieuwe samenstellingen van meststoffen kunnen worden vergeleken met bestaande meststoffen.

Kwaliteitsonderzoek
Goede kwaliteit van producten is noodzakelijk voor de afzet en voedselveiligheid van producten. Met verschillende teeltmaatregelen kan de productkwaliteit gestuurd worden. SPNA kan onderzoek uitvoeren naar de invloed van teeltmaatregelen op de kwaliteit van producten.

Onderzoek natuur- en bodembeheer
Door schaalvergroting en intensivering wordt de bodem steeds meer belast. Om de bodemkwaliteit op peil te houden, wordt onderzoek verricht naar alternatieve teeltmethoden, verschillende grondbewerkingstechnieken, groenbemesters en meststoffen en natuurbeheer.

Demonstratieproeven
In overleg kunnen op zowel Ebelsheerd als Kollumerwaard verschillende demonstratieproeven worden aangelegd. Hier kunnen opdrachtgevers met relaties een bezoek brengen aan het demonstratieveld. Tevens is er de mogelijkheid om, tegen vergoeding, een rondleiding te krijgen op het bedrijf en langs de proefvelden. Verder bestaan er tevens mogelijkheden gebruik te maken van de vergaderzalen van SPNA op beide locaties.

 

Contactgegevens

E: info@spna.nl
W: www.spna.nl

Locatie Ebelsheerd
Hoofdweg 26
9687 PL Nieuw Beerta

Locatie Kollumerwaard
Hooge Zuidwal 1
9853 TJ Munnekezijl