Terug naar Actueel.

Stikstof Telen voortgang 2020 gepubliceerd

De voortgangsrapportage van het project Stikstof Telen 2020 is beschikbaar. 

 

Het onderzoek binnen het project Stikstof Telen is afgerond. De resultaten van 2019 en 2020 zijn beiden gepubliceerd klik hier. In dit vervolgproject op 'Planty Organic' is de ontwikkeling afgerond van een biologisch akkerbouwsysteem op basis van uitsluitend eigen gewonnen stikstof met vlinderbloemigen. Op 4 maart vindt online de presentatie plaats van de evaluatie 2012-2020. Als u daarbij aanwezig wilt zijn kunt u dat melden via onderzoek@spna.nl. Zie ook www.stikstoftelen.nl.