Terug naar Actueel.

Spaarbodem Groningen: nog plaatsen beschikbaar

Deelnemers van het project Spaarbodem ontvangen binnenkort bezoek van een expert van Aequator, voor het opstellen van een Bedrijfsbodem- en waterplan. Niet lang daarna gaan ze in themagroepen aan de slag om gezamenlijk aan beter bodembeheer te werken. Ook iets voor u, als akkerbouwer in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest? Meld u dan aan, er zijn nog plaatsen beschikbaar!

 

Door bodemdaling, ontwikkelingen in de landbouw, klimaatverandering en verzilting komt bodembeheer in dit gebied onder druk te staan. Een gevolg hiervan is dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Verbetering van de bodemstructuur is van groot belang om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert, zodat akkerbouw ook in de toekomst mogelijk blijft. Een goede bodemstructuur houdt water langer vast, voorkomt afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en onderdrukt verzilting.

Themagroepen
Spaarbodem is bestemd voor akkerbouwers die nóg meer inzicht willen krijgen in het belang van goed bodembeheer voor de opbrengst van hun perceel. Deelnemers aan Spaarbodem werken in groepen van 15 personen aan een specifiek bodemthema, zoals organische stof, jaarrondgroen telen en bodemverdichting. Per themagroep wordt één demobedrijf aangewezen voor de uitvoering van een praktijkproef, onder begeleiding van externe deskundigen.

Aanmelden
Bent u akkerbouwer uit het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest (provincie Groningen) en wilt u werk maken van beter bodembeheer? Meld u dan zo spoedig mogelijk aan op www.projectenltonoord.nl/spaarbodem.


Spaarbodem is een initiatief van Gouden Gronden en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De organisatie en uitvoering van het project berust bij Waterschap Noorderzijlvest, SPNA, GrAJK, het Kadaster en LTO Noord.