Terug naar Actueel.

Projectverslag Duistresistentie - door stagiair Jan Willem Veldman

Het afgelopen half jaar heb ik (Jan Willem Veldman, 4e jaars student Tuin en Akkerbouw aan Van Hall Larenstein) mijn projectstage gelopen bij proefboerderij Ebelsheerd. 

 

 Doordat er veel discussie is over het gebruik van glyfosaat, gaat er hoogst waarschijnlijk binnenkort één van de meest effectieve methode van duistbestrijding verloren. Proefboerderij Ebelsheerd is de komende jaren druk bezig met het onderzoek doen naar de beste alternatieve methodes van duistbestrijding zonder het gebruik van glyfosaat. Aan de hand hiervan heb ik in het afgelopen half jaar achterhaald wat de effectiviteit per bestrijdingsmethode is volgens de theorie. Tijdens mijn projectstage heb ik een online enquête gehouden onder verschillende akkerbouwers in de regio. Deze enquête stond in het teken van, hoe akkerbouwers om gaan met (resistente) duist en wat hun bevindingen hierbij zijn. Door de praktijkgegevens behaald uit de enquête te vergelijken met de theoretische kant, kan er een conclusie getrokken worden wat volgens dit onderzoek de beste alternatieve methode is van duistbestrijding.

Tijdens dit onderzoek is er de volgende hoofdvraag geformuleerd: wat zijn de beste alternatieven van bestrijdingsmethoden om duist op te ruimen voorafgaand en tijdens de teelt van wintertarwe?

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat praktisch elke bestrijdingsmogelijkheid een positief effect heeft op de bestrijding van duist. Het enkel toepassen van deze bestrijdingsmogelijkheden zoals enkel mechanisch, enkel chemisch etc. is echter niet voldoende om duist effectief te kunnen bestrijden. Uit het onderzoek is gebleken dat diversiteit zowel in het bouwplan als in de bestrijding van duist heel belangrijk is. De conclusie is dat het combineren van verschillende bestrijdingsmogelijkheden zorgt voor het meeste resultaat. Het antwoord op de hoofdvraag is dat het combineren van chemische en mechanische bestrijding in combinatie met vruchtwisseling leidt tot de meest effectieve bestrijding van (resistente) duist

Tijdens dit onderzoek is er de volgende hoofdvraag geformuleerd: wat zijn de beste alternatieven van bestrijdingsmethoden om duist op te ruimen voorafgaand en tijdens de teelt van wintertarwe?

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat praktisch elke bestrijdingsmogelijkheid een positief effect heeft op de bestrijding van duist. Het enkel toepassen van deze bestrijdingsmogelijkheden zoals enkel mechanisch, enkel chemisch etc. is echter niet voldoende om duist effectief te kunnen bestrijden. Uit het onderzoek is gebleken dat diversiteit zowel in het bouwplan als in de bestrijding van duist heel belangrijk is. De conclusie is dat het combineren van verschillende bestrijdingsmogelijkheden zorgt voor het meeste resultaat. Het antwoord op de hoofdvraag is dat het combineren van chemische en mechanische bestrijding in combinatie met vruchtwisseling leidt tot de meest effectieve bestrijding van (resistente) duist.

Projectverslag Duistresistentie

Nog geen bestanden