Terug naar Actueel.

Programma open dagen Ebelsheerd en KollumerwaardDe programma's van de open dagen op de proefboerderijen Ebelsheerd op 2 juli

en op Kollumerwaard op 9 juli zijn bekend.

U bent van harte uitgenodigd om deze dagen de bezoeken.

 

 

Onderzoek en innovatie centraal tijdens open dagen SPNA

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) houdt wederom haar open dagen, mede mogelijk gemaakt door Rabobank en de diverse standhouders. Op dinsdag 2 juli 2019 zijn geïnteresseerden welkom op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta. Op dinsdag 9 juli 2019 is ook proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl open voor publiek.

Zware kleigrond in Oldambt
Proefboerderij Ebelsheerd ligt in het Oost-Groningse Oldambt. Op de proefboerderij wordt praktijkonderzoek verricht naar onder andere granen, koolzaad, suikerbieten en uien. Tijdens de open dag zal er uitgebreid aandacht zijn voor het diverse onderzoek in granen, het Oldambt is immers hét graanteeltgebied van Nederland. De gehele dag rijdt een pendelkar langs de proefvelden waar men kan op- en afstappen en zich kan laten bijpraten door deskundigen. Tijdens de open dag kunt u een punt halen voor het verlengen van uw bewijs van vakbekwaamheid, voor het onderdeel teelt. Op 2 momenten op de middag zal door Delphy een lezing worden gehouden, waarbij aandacht is voor verschillende spuittechnieken en doptypes. Doel hiervan is om bezoekers te informeren over de laatste stand van zaken omtrent driftreductie. Het 6-jarige Bokashi proefveld is dit jaar ook te bezoeken. Dit jaar kan met de excursiekar het 25 ha grote biologische demoveld bezocht worden met o.a. veldbonen, stamslabonen, pompoenen en tarwe. Daarnaast zijn er kleinschalige biologische demoveldjes met een heel scala aan gewassen zoals pompoen, erwten, bonen, maïs, mosterd, uien, spinazie, aardappelen en suiker- en rode biet. Hierbij wordt ervaring opgedaan met bodembewerking, onkruidbeheersing en ziektebestrijding. Daarnaast is in opdracht van de Graanrepubliek een demoveld met verschillende graansoorten en rassen aangelegd. Hierin liggen naast moderne gangbare rassen ook een aantal klassieke graansoorten, zoals Eenkoorn en Emmer. De gratis toegankelijke open dag is op 2 juli van 13.00 uur tot 17.30 uur bij proefboerderij Ebelsheerd, Hoofdweg 26 in Nieuw Beerta.

Lichte klei in Lauwersmeergebied
Proefboerderij Kollumerwaard ligt in het Friese deel van het Lauwersmeergebied. Op deze proefboerderij wordt praktijkonderzoek verricht naar onder andere (poot)aardappelen, suikerbieten en uien. De diverse proefvelden en projecten zullen tijdens rondgangen worden toegelicht door opdrachtgevers, welke ook in de gebouwen van de proefboerderij achtergrond informatie geven van hun ontwikkelingen. Er lopen op dit moment een aantal zeer interessante projecten zoals Stikstof telen (voorheen Planty Organic) (zero input landbouw), convenant robuuste aardappelveredeling, de spoelplaats, Humusacademie, verzilting (Boeren Meten Water). Voor dit laatste thema wordt het publiek uitgenodigd om zelf oppervlaktewater mee te nemen om op EC-waarde te laten monitoren door experts van o.a. Acacia Water en hier meer achtergrondinformatie over te horen. Daarnaast zal er vanuit het DAW (Delta plan Agrarisch Waterbeheer) een scala van projecten worden toegelicht (Spaarbodem, Schoon Erf, Schoon Water, Perceelemissie en Bodem APK). Het thema waarvoor ook een live veld-demonstratie zal worden verzorgd is dit jaar niet-chemische loofdood-methoden, waarbij diverse machines hun methodieken om (poot-) aardappelen loofdood te krijgen zullen demonstreren. De gratis toegankelijke open dag is op 9 juli van 13.00 tot 19.00 uur op de Hooge Zuidwal 1 in Munnekezijl. Aansluitend op de open dag zal er nog een uitgebreide rondgang plaatsvinden m.b.t. het convenant versnelde transitie naar robuuste Aardappelrassen onder leiding van Peter Keijzer, voor alle (poot-) aardappel telers van de noordelijke klei.

 Downloads

Programma Open Dag Ebelsheerd 2 juli
Programma Open Dag Kollumerwaard juli