Terug naar Actueel.

Ploeg demonstratie bij SPNA op locatie Ebelsheerd

Ploegdemonstratie
De ploegdemo vindt plaats bij proefboerderij SPNA Ebelsheerd te Nieuw Beerta. De demo wordt
georganiseerd in het kader van het project Gronings, Graan, Groener en Grondiger. Binnen dit project draait
het om verduurzaming van de graanteelt in het Oldambt, eco-ploegen past hier goed bij. Doel van de demo
is om ondernemers in hun eigen regio kennis te laten maken met de mogelijkheden van de nieuwste
innovaties.

 

13:15 - 13:30 Inloop

13:30 - 16:30 Demonstratie en toelichting van onderstaande ploegen door de fabrikanten.

 

❖ Kuhn ploeg – Reesink Agri
❖ Escudero ecoploeg – Weevers mechanisatie
❖ Bugnot ecoploeg – Ecoagri
❖ Ovlac ecoploeg – Koeckhoven
❖ Kramer ecoploeg - Kramer
❖ Juwel 10 onland ploeg - Lemken

 Downloads

Ploeg demo EH