Terug naar Actueel.

Planty Organic Evaluatie 2012-2020

De evaluatie van het innovatieve proefveld Planty Organic is online gepresenteerd en beschikbaar.

 

Planty Organic evaluatie 2012-2020

Als laatste onderdeel van het project Stikstof Telen is de evaluatie van negen jaar Planty Organic gepubliceerd. Het biologische akkerbouwsysteem op basis van 100% eigen gewonnen stikstof met vlinderbloemigen is een groot succes. De beschikbare stikstof wordt uiterst efficiënt benut, de verliezen naar bodem, water en lucht zijn minimaal, de biodiversiteit is groot. De productie blijft iets achter bij de naastliggende 'gewoon' biologische kavels met mestaanvoer. Belangrijkste misschien: de bodem organische stof en de bodem stikstof blijven op peil.
Klik hier voor de publicatie en klik hier voor de video.