Terug naar Actueel.

Persbericht: Proefveldpootmachine voor SPNA locatie Kollumerwaard

MUNNEKEZIJL- In de eerste week van mei is op SPNA proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl een nieuwe proefveldpootmachine in het werk gesteld. Een volledig gepersonaliseerde pootmachine waarmee het poten van aardappelproefvelden kan worden gerealiseerd.

 

De machine is gebouwd door mechanisatiebedrijf Pommeq uit Munnekezijl, op basis van de wensen en benodigdheden vanuit SPNA voor een dergelijke machine. Het geheel wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds ten behoeve van de Landbouw provincie Groningen en een subsidie vanuit de provincie Groningen. Het hebben van deze nieuwe proefveldpootmachine stelt SPNA in staat een flinke stap voorwaarts ze zetten als het neerkomt op het doen van praktijkgericht onderzoek in de (poot-) aardappelteelt. De toenemende vraag van met name groene toepassingen in deze teelt zorgt voor een nauwkeurige manier van toepassen van verschillende middelen bij het poten. Met deze nieuwe machine kan de tijd tussen het open leggen van de rug, het plaatsen van de knol en het aanbrengen van de toepassingen (zowel vast als vloeibaar) tot het minimum beperkt blijven, waarmee het werkingsspectrum van de toegepaste middelen optimaal beproefd kan worden op de verschillende proefvelden die SPNA locatie Kollumerwaard telt.

Het poten van kleinere oppervlaktes met het hierbij kunnen aanbrengen van verschillende middelen op ieder afzonderlijk proefveldje is met een dergelijke machine efficiënt en bovenal op een kwalitatief goede manier te realiseren. Door middel van deze machine sluit het aanbrengen van de vele te onderzoeken (groene) middelen, op het moment van poten, nog beter aan bij de reguliere praktijk-manier van toepassen. Na een lang proces van uitdenken en het bepalen van de technische mogelijkheden en praktische afwegingen is de machine nu naar tevredenheid in gebruik gesteld. We streven ernaar om deze machine optimaal in te kunnen zetten voor het poten van proefvelden, zowel op onze eigen locaties als elders.